prethodna
naredna
BHK 121
BARBARIĆ, Slavko
        Častite s srcem mojega Sina / Slavko Barbarić ; [prevedla Petra Černivec]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 185 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Klanjajte se srcem mome Sinu.

ISBN 978-9958-36-136-4

272-534.35
COBISS.BH-ID 21404678

BHK 122
BARBARIĆ, Slavko
        Dammi il tuo cuore ferito : la confessione : perché? come? / Slavko Barbaric. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 124 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Daj mi svoje ranjeno srce

ISBN 978-9958-36-102-9

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19660550

BHK 123
BARBARIĆ, Slavko
        Rezem com o coração / Slavko Barbarić ; [tradução Marian Čubaković]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 179 str. ; 20 cm

Prijevod djela: Slavite misu srcem

ISBN 978-9958-36-107-4

272-312.47-587.6-534.3(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19692550

BHK 124
BARBARIĆ, Slavko
        A via-sacra : com Jesus e Maria do Calvário à Ressurreição / Slavko Barbarić ; com apresentação do trabalho artístico de Carmelo Puzzolo ; [tradução Constança R. Andrade]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2011 ([s. l. : s. n.]). - 81 str. : ilustr. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Put križa

ISBN 978-9958-36-075-6

272-526.6-522-583
COBISS.BH-ID 19064838

BHK 125
BARBARIĆ, Slavko
        The way of the cross : with Jesus and Mary from Gologotha to the Resurrection / Slavko Barbarić ; presenting the artistic work of Carmelo Puzzolo ; [translator Isabel Bettwy]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 ([Grude] : Grafotisak). - 93 str. : ilustr. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Put križa

ISBN 9958-775-34-4

272-526.6-522-583
COBISS.BH-ID 20193286

BHK 126
BEUS, Marina
        Nadbiskup Petar Čule u raljama komunističkoga režima : izvorni znanstveni članak / Marina Beus. - Mostar : [Sveučilište], 2013 ([s. l. : s. n.]). - Str. 132-162 ; 24 cm

Bibliografija: str. 158-160 i uz tekst. - Abstract. - P.o.: Hum : časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1840-233X ; 2013, br. 10

272.726.1:929 Čule P.
272-67:322](497.6)"1940/1960"
COBISS.BH-ID 21194758

BHK 127
BIBLIA
        Biblija / [prijevod James Dannenberg, Edib Kafadar]. - 1. izd. - Sarajevo : TDP, 2013 (Grude : Grafotisak). - 998 str. ; 25 cm

Štampano dvostubačno. - Bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-553-04-2

27-23/24
COBISS.BH-ID 20365062

BHK 128
BUGARIN, Velimir
        Hrvatski misionari i tradicionalna društva Afrike : etnografije / Velimir Bugarin. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2014 (Grude : Grafotisak). - 279 str. : ilustr. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 276. - Bibliografija: str. 265-275 i uz tekst.

ISBN 978-9958-24-035-5

272-76(675)
39(6)
COBISS.BH-ID 21290502

BHK 129
        DEVETNICA u čast sv. Rafaelu : otajstvo utjelovljenja - izvor i nadahnuće Stadlerove djelatnosti / priredila Ljilja Marinčić. - Sarajevo : Provincija Bezgrješnoga začeća BDM, Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, 2013 (Nova Bila : MultimediaPrint). - 45 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Betlehemsko svjetlo ; knj. 10)

ISBN 978-9958-874-09-3

272-534.35-788-055.2
COBISS.BH-ID 20689926

BHK 130
DOKTOR fra Dominik Mandić
        Dr. fra Dominik Mandić : (1889.-1973.) : zbornik radova sa Znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti (Mostar - Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.) / priredio Robert Jolić ; [fotografije Ante Tomas, Antonio Primorac ; prijevod sažetaka na engleski jezik Duško Čondić, Hrvoje Mandić]. - Mostar : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM : Franjevačka knjižnica ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014 (Mostar : Fram-Ziral). - 1031 str. : ilustr. ; 24 cm. - (RECIPE / Franjevačka knjižnica, Mostar ; knj. 16)

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-876-19-6 (Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM)
ISBN 978-9958-653-12-5 !

272-789.32/.33:929 Mandić D.(082)
929 Mandić D.(082)
COBISS.BH-ID 21331462

BHK 131
        FORMACIJA svećeničkih kandidata : načela i smjernice = Ratio institutionis sacerdotalis nationalis pro Bosnia et Herzegovina / [urednik i teološka lektura Mato Zovkić]. - Sarajevo : Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 2014 ([Sarajevo] : MOARE). - 165 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 5-8 i uz tekst.

ISBN 978-9958-863-03-5

272-558.5:37(497.6)
COBISS.BH-ID 21006342

BHK 132
        FRA Stanko Vasilj - život i djelo : monografija u prigodi 20. obljetnice smrti (1993.-2013.) / priredio Robert Jolić. - Mostar : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM : Franjevačka knjižnica, 2014 (Mostar : Fram-Ziral). - 573 str. : ilustr. ; 25 cm. - (RECIPE ; knj. 17)

Bibliografija i bilješke uz tekst

ISBN 978-9958-876-20-2 (Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM)
ISBN 978-9958-653-13-1 (Franjevačka knjižnica)

272-789.32:929 Vasilj S.(082)
929 Vasilj S.(082)
COBISS.BH-ID 21491718

BHK 133
        GESPRÄCHE mit den sehern / Krešimir Šego ; [übersetzung Alois Epner]. - Međugorje : Tiberias, 2013 (Široki Brijeg : Suton). - 141 str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

Prijevod djela: Razgovori s vidiocima

ISBN 978-9958-655-36-4 (Suton)

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 20461830

BHK 134
        I veggenti testimoniano : il messaggio della Regina della Pace da Medjugorje / [compilatrice Lidija Paris ; traduzione Manuel Reato]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 119 str. : fotogr. u bojama ; 13 cm

Prijevod djela: Vidioci svjedoče

ISBN 978-9958-36-106-7

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19691270

BHK 135
IKIĆ, Niko
        Teologija sakramenata : "Gorući grm" sakramentalne milosti / Niko Ikić. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2012 (Široki Brijeg : Suton). - 502 str. ; 25 cm. - (Priručnici ; 9)

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-747-30-4 (Katolički bogoslovni fakultet)

272-55(035)
COBISS.BH-ID 19924742

BHK 136
        INDŽIL / [priređivač i urednik Antti Tepponen]. - Tuzla : Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 209 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-9565-3-9

27-247.4/.8
COBISS.BH-ID 20914950

BHK 137
        INDŽIL : radosna vijest / [priređivač i urednik Antti Tepponen]. - Tuzla : Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 205 str. ; 19 cm

Bilješke: str. 205.

ISBN 978-9958-9565-4-6

27-247.4/.8
COBISS.BH-ID 20915206

BHK 138
        INDŽIL : radosna vijest / [priređivač i urednik Antti Tepponen]. - Tuzla : Krstjanska zajednica u Bosni i Hercegovini, 2014 (Tuzla : PrintCom). - 205 str. ; 20 cm

Bilješke: str. 205.

ISBN 978-9958-9565-5-3 (tvrdi povez)

27-247.4/.8
COBISS.BH-ID 21338374

BHK 139
        An INVITATION to love : a selection of our Lady's messages with photos from Medjugorje / [editor-in-chief Krešimir Šego ; for the English version Nancy Latta ; photos Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 134 str. : ilustr. u bojama ; 13 cm

Prijevod djela: Pozivam vas na ljubav

ISBN 978-9958-36-097-8

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19576070

BHK 140
JOLIĆ, Robert
        Župa Međugorje : 120 godina samostalnog života : (1892.-2012.) / Robert Jolić ; [fotografije Arhiv Hercegovačke franjevačke provincije, fra Ante Tomas ... [et al.] ; izrada kazala Dragan Soldo, Robert Jolić]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2013 (Grude : Grafotisak). - 463 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Bibliografija: str. 431-439 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-36-125-8

272-774(497.6 Međugorje)
908(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 20497670

BHK 141
JURIŠIĆ, Pavo
        Ruka gospodnja bijaše nad njima : 50 godina pastoralne skrbi među Hrvatima Melbournea / Pavo Jurišić. - Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija, Medijski centar ; Clifton Hill : Hrvatski katolički centar, 2014 (Zenica : Graforad). - 335 str. : fotogr. (pretežno u bojama) ; 28 cm

Tiraž 700. - Bilješka o piscu: str. 312. - Bibliografija: str. [323]-331. - Registar.

ISBN 978-9958-659-19-5 (Vrhbosanska nadbiskupija)

272-46(=163.42)(945.1)
COBISS.BH-ID 21730310

BHK 142
KAMENČIĆ, Anđelko
        Život i uspomene / Anđelko Kamenčić. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 125 str. : fotogr. ; 20 cm

Predgovor / Lovro Gavran: str. 5-7. - Fra Anđelko Kamenčić : kratka biografija: str. 119-122

ISBN 978-9958-24-022-5

821.163.4(497.6)-94
27:929 Kamenčić A.
821.163.42(497.6)-94
COBISS.BH-ID 20244742

BHK 143
KARAULA, Marijan
        Župa Donja Tramošnica : u povodu 40. obljetnice osnutka / Marijan Karaula ; [fotografije Marijan Karaula, Ilija Orkić i župni arhiv]. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2013 (Široki Brijeg : Suton). - 245 str. : ilustr. djelomice u bojama ; 20 X 25 cm

Pogovor / Mato Zovkić: str. 199-201. - U cjelini jedinstvenog bića Tramošnice žive i danas moja mnoga sjećanja na ljude, događaje, pojave, prijatelje : iz životopisa i života Tramošnice Gornje i Donje / Mirko Marjanović: str. 213-220. - U povodu Poljanovog kipa sv. Ive u Donjoj Tramošnici / Anto Lešić: str. 221-224. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-24-024-9

272-774(497.6 Donja Tramošnica)
COBISS.BH-ID 20587526

BHK 144
KARAULA, Marijan
        Župa Suho Polje na Kupresu / Marijan Karaula ; [fotografije Marijan Karaula, Tomislav Ivić]. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2014 (Široki Brijeg : Suton). - 287 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 25 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-24-039-3

272-774(497.6 Suho Polje)
908(497.6 Kupres)
COBISS.BH-ID 21413382

BHK 145
KNEŽEVIĆ, Tomo
        Caritas Vrhbosanske nadbiskupije do početka trećeg tisućljeća : nastanak, uspostava, djelovanje / Tomo Knežević. - Sarajevo : Caritas Vrhbosanske nadbiskupije - Središnjica, 2014 (Zenica : Graforad). - 364 str. : fotogr. u bojama ; 25 cm

Tiraž 2.000. - Bibliografija: str. 315-337 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-078-00-2

061.23:272-772(497.6)
272-462(497.6)
COBISS.BH-ID 21089030

BHK 146
LANDEKA, Ivan
        Bog na prvom mjestu / Ivan Landeka. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2011 (Mostar : Fram Ziral). - 230 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-36-078-7

27-789.32-475
COBISS.BH-ID 19140102

BHK 147
LUJIĆ, Božo
        Odjeci iz zavičaja duše / Božo Lujić. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2014 (Grude : Grafotisak). - 173 str. : ilustr. ; 20 cm

O autoru: str. 173.

ISBN 978-9958-24-027-0

272-12
COBISS.BH-ID 20988678

BHK 148
LJUBIČIĆ, Petar
        Primjeri potiču i privlače, hrabre i opominju / Petar Ljubičić. - 5. promijenjeno izd. - Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : Tiskara "Franjo Kluz", 2013 (Omiš : Tiskara "Franjo Kluz"). - 288 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 174)

Bibliografija: str. 279

ISBN 978-9958-782-31-2 (Cjelina)
ISBN 978-9958-782-32-9 (Knj. 1)

272-475
COBISS.BH-ID 20541190

BHK 149
MARŠIĆ, Šimo
        Mladi Vrhbosanske nadbiskupije u godini vjere : laički pokreti u službi nove evangelizacije / Šimo Maršić ; [fotografije NCM "Ivan Pavao II.", Ilija Orkić]. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2013 (Široki Brijeg : Suton). - 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Radovi ; 15)

Tiraž 500

ISBN 978-9958-747-36-6 (Katolički bogoslovni fakultet)
ISBN 978-953-241-394-6 (Glas Koncila)

272-772-053.81(497.6)
COBISS.BH-ID 20558342

BHK 150
        MEDJUGORJE : Schule der Gospa : die seher bezeugen / Mario Vasilj ; [Űbersetzung Alois Epner ; fotografien Anita Baier ... [et al.]. - Mostar : Print Team, 2014 (Mostar : Print Team). - 120 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

ISBN 978-9958-1940-2-3

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19416070