prethodna
naredna
BHK 91
ŠKULJEVIĆ, Željko
        Manifest ateizma : (ne)mogućnost umskog vjerovanja / Željko Škuljević. - Zenica : Udruženje "Hijatus", 2012 (Zenica : Copy&Print). - 168 str. ; 20 cm

Tiraž 150. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary. - Registar.

ISBN 978-9958-716-29-4

141.45
COBISS.BH-ID 19330054

BHK 92
VAEZI, Ahmad
        Uvod u hermeneutiku / Ahmad Vaezi ; s perzijskog preveo Sabahudin Šarić. - Sarajevo : Fondacija "Mulla Sadra" u Bosni i Hercegovini, 2014 ([Sarajevo] : Dobra knjiga). - 415 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl. na perz. jeziku. - Bibliografija: str. 413-415 i uz tekst.

ISBN 978-9958-657-75-7

141:801.73
COBISS.BH-ID 21204230

BHK 93
VETLESEN, Arne Johan
        Šta je etika / Arne Johan Vetlesen ; s norveškog preveo Rasim Muratović. - Sarajevo : Insititut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 217 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Hva er etikk. - Tiraž 500. - Registar.

ISBN 978-9958-740-99-2

17
COBISS.BH-ID 21765126

BHK 94
VLAISAVLJEVIĆ, Ugo
        Spisi iz postfenomenologije : Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida, Deleuze, Nancy / Ugo Vlaisavljević. - Sarajevo : Rabic, 2013 (Sarajevo : Rabic). - 325 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 323-325 i uz tekst.

ISBN 978-9958-33-068-1

165.62
COBISS.BH-ID 20637446


159.9 PSIHOLOGIJA


BHK 95
AVRAMOVIĆ, Maša
        Kad smo pitani, a ne ispitivani : konsultacije sa decom u pokretu / Maša Avramović. - Sarajevo : Save the Children International, 2014 (Sarajevo : Amos Graf). - 106 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 100-103 i uz tekst.

ISBN 978-9958-0998-2-3

159.922.74:314.745](035)
COBISS.BH-ID 20990726

BHK 96
BEVANDA, Jovanka
        Dječje potrebe i rano učenje : (komparativna studija između jaslica i materinske škole u Francuskoj) / Jovanka Bevanda. - Banja Luka : Filozofski fakultet, 2011 (Banja Luka : Comesgrafika). - 167 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / [Filozofski fakultet, Banja Luka])

Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 156-167.

ISBN 978-99955-59-20-5

159.922.72-053.4
159.94/.95-053.4
37.032-053.4
COBISS.BH-ID 2374424

BHK 97
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20570374

BHK 98
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 2. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20577542

BHK 99
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 3. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20622598

BHK 100
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 4. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20623622

BHK 101
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 5. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20623878

BHK 102
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 6. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20624134

BHK 103
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 7. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20825094

BHK 104
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 8. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20825606

BHK 105
CRNKIĆ, Kenan
        [Sedam]
        7 tajni uspjeha : jednostavan i praktičan vodič za vaš uspjeh! / Kenan Crnkić. - 9. izd. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-27-139-7

159.947.3
COBISS.BH-ID 20825862

BHK 106
DRAKULIĆ, Nenad
        Tri gospodara / Nenad Drakulić. - Sarajevo : N. Drakulić, 2014 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 4, 86 str. ; 15 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-9958-0324-0-0

159.9.016
COBISS.BH-ID 21379846

BHK 107
HALABA, Amra
        Behavioural finance : the review of basic concepts / Amra Halaba, Erkan Ilgün. - Sarajevo : International Burch University, 2014 ([s. l.] : Profi). - [10], 123 str. ; 21 cm. - (IBU Publications ; no. 43)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 104-123.

ISBN 978-9958-834-41-7

159.9.019.4:336(075.8)
COBISS.BH-ID 21664006

BHK 108
KOLENOVIĆ-Đapo, Jadranka
        Psihologija humora : teorije, metode i istraživanja / Jadranka Kolenović-Đapo. - Sarajevo : Svjetlost, 2012 (Zenica : Dom štampe). - 318 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 293-308 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-10-933-1

159.955:398.23(075.8)
COBISS.BH-ID 19252998

BHK 109
KRIZMANIĆ, Mirjana
        A sad--- radost i veselje! : kako sami možemo održati i povećati svoje zadovoljstvo životom / Mirjana Krizmanić. - Zagreb ; Sarajevo ; Beograd : V.B.Z., 2013 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 176 str. : ilustr. u bojama ; 18 cm. - (Biblioteka Stručno popularna)

Bilješka o autorici: str. 176.

ISBN 978-953-304-528-3 (Zagreb)
ISBN 978-9958-32-144-3 (Sarajevo)
ISBN 978-86-7998-289-6 (Beograd)

159.913(035)
COBISS.BH-ID 20267526

BHK 110
KRIZMANIĆ, Mirjana
        A što sad? : upute za suočavanje sa životnim nevoljama / Mirjana Krizmanić. - Zagreb ; Sarajevo ; Beograd : V.B.Z., 2012 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 113 str. : ilustr. u bojama ; 18 cm. - (Biblioteka Stručno popularna)

Bilješka o autorici: str. [115].

ISBN 978-953-304-412-5 (Zagreb)
ISBN 978-9958-32-106-1 (Sarajevo)
ISBN 978-86-7998-252-0 (Beograd)

159.913(035)
COBISS.BH-ID 19363846

BHK 111
TUCE, Predrag
        Terapija identiteta / Predrag Tuce. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 197 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 197 i uz tekst. - Sadrži i: O identitetu / Nina Hadžiahmetović

ISBN 978-9958-27-167-0

159.923.2
COBISS.BH-ID 20949766


2 RELIGIJA. TEOLOGIJA


BHK 112
KARIĆ, Enes
        U potrazi za dubinama nebeskog plavetnila : (eseji o vjeri u XXI stoljeću) / Enes Karić. - 1. izd. - Sarajevo : El-Kalem : Centar za napredne studije, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 183 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / El-Kalem)

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-23-365-4 (El-Kalem)
ISBN 978-9958-0935-7-9 (Centar za napredne studije)

2(049.3)
28(049.3)
COBISS.BH-ID 20868614

BHK 113
KRISTIĆ, Alen
        Tiranija religijskog : ogledi o religijskom bezboštvu / Alen Kristić. - Sarajevo : Rabic, 2014 (Sarajevo : Rabic). - 304 str. ; 21 cm

Bilješka o piscu: str. 301-302. - Bibliografija: str. 270 i uz tekst.

ISBN 978-9958-33-085-8

2-67
COBISS.BH-ID 21271302

BHK 114
LEDIĆ, Anto
        Povijest religija / Anto Ledić. - Sarajevo : Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije, 2014 (Zenica : Graforad). - 367 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 333-362

ISBN 978-9958-659-18-8

2-9
COBISS.BH-ID 21554182

BHK 115
MERDJANOVA, Ina
        Religija kao pokretač razgovora : međureligijski dijalog za izgradnju mira na Balkanu / Ina Merdjanova i Partice Brodeur ; prevela sa engleskog Azra Mulović. - Sarajevo : Centar za napredne studije, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 236 str. ; 21 cm

Prijevod djela: Religions as a conversation starter. - Bibliografija: str. [197]-213 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-0935-8-6

2-675(497)
COBISS.BH-ID 21262598

BHK 116
        SVJETSKI etos : dokumenti, utemeljenja, primjene / Alen Kristić (ur.) ; tekstove s njemačkog preveo Alen Kristić. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 290 str. ; 24 cm

Riječ urednika: str. 7-9. - Bilješka o uredniku: str. 290. - Bibliografija: str. 286-288 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9990-9-3

2-67
COBISS.BH-ID 21673222

BHK 117
        SVJETSKI etos pod školskim krovom : priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese / Alen Kristić (ur.) ; tekstove s njemačkog preveo Alen Kristić. - Sarajevo : TPO Fondacija, 2014 ([s. l. : s. n.]). - 152 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Štampano dvostubačno. - Riječ urednika: str. 6-8. - Bilješka o uredniku: str. 152. - Bibliografija: str. 151 i uz tekst.

ISBN 978-9958-9990-8-6

2-67:37(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 21673990


25 ANTIČKE RELIGIJE. MANJI KULTOVI I RELIGIJE


BHK 118
HAMZABEGOVIĆ, Hamza
        Stari Egipat : izvor vjere i ateizma : vladari, spomenici, zapisi / Hamza Hamzabegović. - Sarajevo ; Zagreb : "Šahinpašić", 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 226 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. - (Biblioteka Publicistika)

Bibliografija: str. 223-226 i uz tekst.

ISBN 978-9958-41-453-4 (Sarajevo)
ISBN 978-953-282-106-2 (Zagreb)

251
930.85(620)
COBISS.BH-ID 19384326


27 HRIŠĆANSTVO/KRŠĆANSTVO


BHK 119
        APPELÉS à l'amour : choix thématique des messages de Marie avec des photos de Medjugorje / [rédacteur en chef Krešimir Šego ; pour la version française Laurence Lovrić, Lidija Paris ; photos Lidija Paris]. - Međugorje : Informativni centar "Mir", 2012 (Mostar : Fram Ziral). - 134 str. : ilustr. u bojama ; 13 cm

Prijevod djela: Pozivam vas na ljubav

ISBN 978-9958-36-098-5

272-312.47-587.6(497.6 Međugorje)
COBISS.BH-ID 19612166

BHK 120
ASLAN, Reza
        Zelot : život i vrijeme Isusa Nazarećanina / Reza Aslan ; s engleskog prevela Iva Ušćumlić Gretić. - Sarajevo : Buybook, 2013 (Grude : Grafotisak). - 266 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Reforma)

Prijevod djela: Zealot. - Bibliografija: str. [232]-241. - Registar.

ISBN 978-9958-30-194-0

272-31
COBISS.BH-ID 20839686