prethodna
naredna
BHK 31
GUTIĆ, Dragutin
        Osnove menadžmenta / Dragutin Gutić, Ivan Matković. - Međugorje : Fakultet društvenih znanosti "dr. Milenka Brkića", 2013 (Osijek : Grafika). - 550 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta/Univerziteta Hercegovina = Manualia Universitatis studiorum Hercegoviniensis)

O autorima: str. 547-548. - Bibliografija: str. 529-539. - Registar.

ISBN 978-9958-0910-2-5

005(075.8)
COBISS.BH-ID 20423174

BHK 32
JAGANJAC, Jamila
        Upravljanje intelektualnim kapitalom u kompanijama / Jamila Jaganjac. - Zenica : [J. Jaganjac], 2014 (Banja Luka : Markos design & print studio). - 168 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 166-168 i uz tekst.

ISBN 978-9958-534-96-6

005.94:005.7(075.8)
COBISS.BH-ID 20876806

BHK 33
JUSUFRANIĆ, Ibrahim
        Menadžerska ekonomija / Ibrahim Jusufranić. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 315-317 i uz tekst.

ISBN 978-9958-527-04-3

658(075.8)
005.22(075.8)
COBISS.BH-ID 19435782

BHK 34
KLEPIĆ, Zdenko
        Menadžment neprofitnih organizacija / Zdenko Klepić. - Mostar : Ekonomski fakultet Sveučilišta, 2014 (Široki Brijeg : Logotip). - 574 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 5-6. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 561-571.

ISBN 978-9958-16-013-4

005:061.2(075.8)
COBISS.BH-ID 20966662

BHK 35
KONFERENCIJA poslovne izvrsnosti Društveno odgovorno poslovanje i unapređenje poslovne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini (2014 ; Tuzla)
        Društveno odgovorno poslovanje i unapređenje poslovne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini : [zbornik radova] / Konferencija poslovne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini, Tuzla, 06. 11. 2014. godine ; [urednik Muhamed Alić]. - Tuzla : Udruženje za poslovnu izvrsnost, 2014 (Kalesija : Sims-grafika). - 269 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0964-1-9

005.6(497.6)(082)
COBISS.BH-ID 21641734

BHK 36
NAKIĆ, Stanislav
        Počela - osnove menadžmenta : (abeceda menadžmenta) : početnica za menadžere / Stanislav Nakić. - Široki Brijeg : Suton, 2009 [i. e. 2013] (Široki Brijeg : Suton). - 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 241-251.

ISBN 978-9958-655-14-2

005(075.8)
COBISS.BH-ID 16676358

BHK 37
PAOČIĆ, Almir
        Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat / Almir Paočić. - Tuzla : Off-set, 2013 (Tuzla : Off-set). - 85 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 150. - Bibliografija: str. 85.

ISBN 978-9958-31-142-0

005.8(035)
COBISS.BH-ID 20797958

BHK 38
        RAZVOJ inovativnih preduzeća / Emin Hatunić ... [et al.]. - 1. izd. - Tuzla : Off-set, 2014 (Tuzla : Off-set). - 169 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 169 i uz tekst

ISBN 978-9958-31-174-1

005:658.1
005.961:005.914.3
COBISS.BH-ID 21539334

BHK 39
RISTIĆ, Kristijan
        Osnovi finansijskog menadžmenta / Kristijan Ristić, Spaso Kuzman. - Sarajevo : Kemigrafika, 2014 (Sarajevo : Agencija Perfecta). - 242 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 227-229. - Registri.

ISBN 978-9958-9749-6-0

336:005
658.14/.17
COBISS.BH-ID 21681670

BHK 40
ŠIŠIĆ, Fuad
        Organizacija : struktura, vrijednost, znanje / Fuad Šišić. - Tešanj : Centar za kulturu i obrazovanje, 2012 (Tuzla : Papir-Karton). - 200 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Biblioteka Obrazovanje ; knj. 12)

O autoru: str. 197-198. - Bibliografija: str. 195 i uz tekst.

ISBN 978-9958-792-90-8

005.7
COBISS.BH-ID 20175366

BHK 41
TEMPUS project Quality in Research
        Guidelines for Quality in Research : Qinr Quality in Research / Tempus project Quality in Research. - [S. l. : s. n., 2014?] ([s. l. : s. n.]). - 11 str. ; 24 cm

005.6:001.8
COBISS.BH-ID 22271494

BHK 42
VAN Horne, James
        Osnove financijskog menadžmenta / James C. Van Horne, John M. Wachowicz ; [prevoditeljica Ana Rauker]. - 13. izd. - Neum : Naklada Mate, 2014 ([Grude] : Grafotisak). - 719 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Fundamentals of financial management. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Pojmovnik: str. 689-704. - Registar.

ISBN 978-9958-063-11-4

658:005(075.8)
COBISS.BH-ID 21484038


01 BIBLIOGRAFIJA. KATALOZI. POPIS KNJIGA


BHK 43
        BIOBIBLIOGRAFIJA zaposlenika Arhiva Tuzla : (povodom šezdeset godina rada 1954.-2014.) / [priređivači Izet Šabotić, Sead Selimović ; prevod na engleski Adnan Tinjić]. - Tuzla : Arhiv Tuzlanskog kantona : Društvo arhivskih zaposlenika, 2014 (Tuzla : Off-set). - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-794-13-1 (Arhiv Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-0317-1-7 (Društvo arhivskih zaposlenika)

013:930.25-057.16(497.6 Tuzla)"1954/2014"
929:930.25-057.16(497.6 Tuzla)"1954/2014"
COBISS.BH-ID 21732358

BHK 44
GAZI Husrev-begova biblioteka (Sarajevo)
        Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. Sv. 18 / obradio Haso Popara. - London : Fondacija Al-Furqãn za islamsko naslijeđe ; Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka, 2013 (Sarajevo : DES). - XXX, 644 str. : faks. ; 24 cm

Tekst na više jezika. - Na spor. nasl. str.: Catalogue of the Arabic, Turkish, Persian & Bosnian manuscripts. - Tiraž 500.

ISBN 1-905122-50-0 (London)
ISBN 978-9958-580-04-8 (Sarajevo)

017:091(497.6 Sarajevo)
COBISS.BH-ID 20507654

BHK 45
        PREGLED izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 2003-2012. / glavni urednik Husref Tahirović ; [popis sastavila Zenaida Karavdić]. - 2. izd. = 2nd ed. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 154 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ; knj. 157)

Na spor. nasl. str.: Survey of publications of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina 2003-2012. - Registar.

ISBN 978-9958-501-97-5

016:061.12(497.6)"2003/2012"
COBISS.BH-ID 21662726


02 BIBLIOTEKARSTVO


BHK 46
ČELIKOVIĆ, Senad
        Islamske biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878-2010 / Senad Čeliković. - 1. izd. - Tuzla : Specijalna biblioteka "Behram-beg", 2014 (Tešanj : Planjax komerc). - 291 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 235-246 i uz tekst. - Rječnik: str. 257-262. - Summary. - Registri.

ISBN 978-9958-0384-0-2

027.63:28(497.6)"1878/2010"
COBISS.BH-ID 21708550

BHK 47
REŠIDBEGOVIĆ, Amra
        Biblioteka koja ima prošlost i budućnost - Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine = Library that has the past and the future - National and University Library of Bosnia and Herzegovina / Amra Rešidbegović. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 186 str. ; 25 cm. - (Edicija Stručna bibliotečka literatura = Series Professional Library Literature)

Bibliografija: str. 146-150 i uz tekst. - Registri.

ISBN 978-9958-500-69-5

027.54(497.6)
COBISS.BH-ID 21238278

BHK 48
REŠIDBEGOVIĆ, Amra
        Ka univerzalnoj informaciji i komunikaciji = Towards universal information and communication / Amra Rešidbegović. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine = National and University Library of Bosnia and Herzegovina, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 232 str. ; 25 cm. - (Stručna bibliotečka literatura = Professional Library Literature)

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 157-167. - Registri.

ISBN 978-9958-500-70-1

655(497.6)(091)
02(497.6)
COBISS.BH-ID 21754118

BHK 49
ŠEZDESET četiri godine
        64 godine postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine / [priredili Ismet Ovčina, Amra Rešidbegović, Zijada Đurđević-Alidžanović]. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2009 (Sarajevo : Arka press). - 80 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-500-45-9

027.54(497.6 Sarajevo)"1945/2009"(084)
COBISS.BH-ID 17913862


050 SERIJSKE PUBLIKACIJE. PERIODIKA


BHK 50
        NAŠI razgovori : izbor intervjua Svjetla riječi 1983.-2013. : [30 godina Svjetla riječi] / [urednik Drago Bojić]. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 559 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-24-023-2

050.482(497.6)"1983/2013"(047.53)
COBISS.BH-ID 20450054

BHK 51
TAUBER, Eli
        Jevrejska štampa u BiH : 1900.-2011. / Eli Tauber ; [faksimili i ilustracije Arhiv Mediacentra, dokumentacija autora]. - Sarajevo : Mediacentar : "La Benevolencija", 2011 (Sarajevo : Bemust). - 345 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 340-345.

ISBN 978-9958-584-04-6

050:296(=411.16)(497.6)"1900/2011"
COBISS.BH-ID 18487046


061 ORGANIZACIJE. UDRUŽENJA. KORPORACIJE. DRUŠTVA. KONGRESI


BHK 52
BUČAN, Iso R.
        Amatersko Kulturno-umjetničko društvo "Osman Džafić" - Prijedor : 40 godina od osnivanja : 1971.-2011. / Iso R. Bučan. - Prijedor : Print design : KUD "Osman Džafić", 2012 (Prijedor : Print design). - 214 str. : fotogr. (pretežno u bojama ; 25 cm

Tiraž 500. - Riječ o autoru: str. 214.

ISBN 978-99955-734-0-9

061.22(497.6 Prijedor)"1971/2011"
COBISS.BH-ID 2894872

BHK 53
DŽAJIĆ, Idriz
        Djelovanje nacionalnih kulturno-prosvjetnih društava u Visokom : (1903.-1949.) / Idriz Džajić. - Visoko : Agencija za komunikacije i promotivne usluge BAN, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 431 str. : fotogr., faks. ; 31 cm

Tiraž 500. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0357-0-8

061.22(497.6 Visoko)"1903/1949"
930.85(497.6 Visoko)"1903/1949"
COBISS.BH-ID 21513222

BHK 54
GALIJAŠEVIĆ, Husein
        Pobjeda : Tešanj 1954.-2014. godine : vizija, znanje, hrabrost / Husein Galijašević. - [Tešanj] : Centar za kulturu i obrazovanje, 2014 (Tešanj : Grafik-komerc). - 319 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 1.500

ISBN 978-9958-088-04-9

061.5:621.4(497.6 Tešanj)"1954/2014"
COBISS.BH-ID 21760518

BHK 55
MUHIĆ, Arijana Amina
        Na pola puta : izdvajanja vladinog sektora za nevladin sektor u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu = Halfway there : Governmment Allocations for the Non-governmmental Sector in Bosnia and Herzegovina in 2010 / [autorica, author Arijana Amina Muhić ; prevod, translation Tijana Dmitrović]. - 1. izd. - [Sarajevo : Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini : Centar za promociju civilnog društva [i. e.] CPCD, 2011 (Sarajevo : Triptih Design studio). - 42 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

061.2:336.11(497.6)"2010"
COBISS.BH-ID 22228230

BHK 56
PARGAN, Mehmed
        Bosanski kulturni centar Tuzla : monografija : šest decenija postojanja / Mehmed Pargan. - Tuzla : Bosanski kulturni centar : Bosanska medijska grupa, 2014 (Tuzla : OFF-Set). - 351 str. : fotogr. u bojam ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 339. - Bibliografija: str. 337. - Registar.

ISBN 978-9958-0982-1-5 (Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona)
ISBN 978-9958-089-03-9 (Bosanska medijska grupa)

061.22(497.6 Tuzla)"1954/2014"(084)
COBISS.BH-ID 21779462


069 MUZEJI. ZBIRKE. GALERIJE. STALNE IZLOŽBE. MUZEOLOGIJA


BHK 57
BUSULADŽIĆ, Adnan
        Zbirka antičkih fibula iz Franjevačkog samostana u Tolisi = The collection of antique fibulae from the Franciscan Monastery in Tolisa / Adnan Busuladžić ; [prijevod na engleski, translated into English by Saba Risaluddin ; foto, photographs Feđa Čehajić, Pero Matkić]. - Sarajevo : Univerzitet : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine ; Tolisa : Franjevački samostan, 2014 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 192 str. : ilustr. ; 25 cm

Bos. tekst i engl. prijevod. - Tiraž 300. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-600-49-4 (Univerzitet)
ISBN 978-9958-502-12-5 (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)
ISBN 978-9958-9785-2-4 (Franjevački samostan)

069.012:272-532.6]:904(497.6 Tolisa)
904:739.2"652"(497.6)
COBISS.BH-ID 20919046

BHK 58
COGO, Ikbal
        Muzej grada Zenice : retrospektiva : (1966.-2013.) / Ikbal Cogo ; [prijevod na engleski jezik Kamiah Arnaut Karović]. - Zenica : Muzej grada, 2013 (Zenica : Element). - 163 str. : fotogr. u bojama ; 24 cm. - (Radovi / Muzej grada Zenice ; 16)

Tiraž 400. - Bilješka o autoru: str. 163. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 978-9958-0985-1-2

069(497.6-21 Zenica)"1966/2013"
COBISS.BH-ID 20793350

BHK 59
MANDIĆ, Asja
        Izazovi muzejske edukacije : savremena umjetnost i strategije vizuelnog razmišljanja / Asja Mandić. - Sarajevo : Dobra knjiga, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 346 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 327-346 i uz tekst.

ISBN 978-9958-27-182-3

069.1:371.3
7.01"196":371.3
COBISS.BH-ID 21173510


070 NOVINE. ŠTAMPA. NOVINARSTVO


BHK 60
KAMBER, Asim
        Država neboder : ogledi iz semantostilistike novinarstva / Asim Kamber. - Sanski Most : Kalem, 2012 (Gračanica : Grin). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. 182-183. - Registar.

ISBN 978-9958-9976-1-7

070.11/.13(497.6)
COBISS.BH-ID 19659014