naredna


001 NAUKA I ZNANJE UOPĆE. ORGANIZACIJA UMNOG RADA


BHK 1
BAČINOVIĆ, Mustafa
        Kako napisati : uputstvo / Mustafa Bačinović, Lejla Dervišević, Ramajana Zahirović. - Tuzla : Harfo-graf, 2013 (Tuzla : Harfo-graf). - 42 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiraž 37.

ISBN 978-9958-49-042-2

001.8(035)
COBISS.BH-ID 20434182

BHK 2
IGIĆ, Rajko
        Kako se pišu i publikuju saopštenja o biomedicinskim istraživanjima / Rajko Igić, Ranko Škrbić ; [ilustracije Hasan Fazlić]. - Laktaši : Grafomark, 2012 (Laktaši : Grafomark). - IX, 155 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 112-114 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-99955-57-64-5

001.81:[57+61
COBISS.BH-ID 3229208

BHK 3
NAUČNI skup Nauka i politika (5 ; 2010 ; Pale)
        Nauka i politika. Filozofske nauke : zbornik radova sa Naučnog skupa, Pale, 22.-23. maj 2010. / [glavni urednik Miloš Kovačević]. - Pale : Filozofski fakultet, 2011 (Pale : DiS Company). - 756 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Posebna izdanja Naučni skupovi / Filozofski fakultet, Pale. Naučni skupovi, ISSN 1840-2402 ; knj. 5, tom 2)

Ćir. i lat. - Tiraž 300. - Bibliografija uz svaki rad. - Summary.

ISBN 978-99938-47-31-1

001:32(082)
COBISS.BH-ID 1991960

BHK 4
TERMIZ, Dževad
        Kritika teorije / Dževad Termiz. - Sarajevo : Amos Graf, 2013 ([Sarajevo] : Amos Graf). - 127 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 113-127.

ISBN 978-9958-668-06-7

001.11
COBISS.BH-ID 20468230

BHK 5
TOMAŠEVIĆ, Darko
        Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima / Darko Tomašević. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2014 (Sarajevo : CPU). - 116 str. : graf. prikazi ; 21. - (Niz Varia ; 1 / Katolički bogoslovni fakultet)

Bibliografija: str. 115.

ISBN 978-9958-747-39-7

001.8:[378.096:27(075.8)
COBISS.BH-ID 20946950


004 INFORMATIKA I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE. KOMPJUTERIZACIJA


BHK 6
        ADOBE InDesign CS6 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-86-5

004.42INDESIGN CS6(035)
COBISS.BH-ID 21201414

BHK 7
        ADOBE photoshop CS6 i Adobe illustrator CS6 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-85-8

004.42PHOTOSHOP(035)
004.42ILLUSTRATOR(035)
004.932(035)
COBISS.BH-ID 21201158

BHK 8
GEORGIADOU, Elli
        RINGIDEA : plan kvaliteta / Elli Georgiadou ; [glavni i odgovorni urednik Muharem Avdispahić]. - Sarajevo : Univerzitet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 15 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Tiraž 100.

004:02(035)
COBISS.BH-ID 22226438

BHK 9
HABUL, Aida
        Informatika u javnoj upravi / Aida Habul, Amila Pilav-Velić, Nermin Kuldija. - Sarajevo : Fakultet za javnu upravu, 2013 ([s. l. : s. n.]). - 139 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 139.

ISBN 978-9958-578-02-1

004:351
COBISS.BH-ID 20290822

BHK 10
HAJDAREVIĆ, Kemal
        Proactive information security metrics for computer network architectures and infrastructures, based on ISO 27001 / Kemal Hajdarevic. - Sarajevo : International Burch University, 2013 ([s. l. : s. n.]). - XIV, 151 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 50. - About author: str. 151. - Bibliografija: str. 142-144. - Registar.

ISBN 978-9958-834-28-8

004.72.056(075.8)
006(075.8)
COBISS.BH-ID 20741638

BHK 11
        INTERNET : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-76-6

004.738.5(075)
COBISS.BH-ID 21106182

BHK 12
        JOOMLA 3.1 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-77-3

004.738.1:004.42JOOMLA 3.1(035)
COBISS.BH-ID 21106438

BHK 13
KARLI, Günay
        C İle Programlama Uygulamalari / Günay Karli. - Sarajevo : International Burch University, 2014 (Sarajevo : International Burch University). - 399 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (IBU Publications)

Tiraž 500.

ISBN 978-9958-834-30-1

004.43(075.8)
COBISS.BH-ID 20917510

BHK 14
KASUMAGIĆ, Fikret
        Višekriterijalna optimizacija izbora softverskog interfejsa vrednovanjem atributa infrastrukture / Fikret Kasumagić. - 1. izd. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2012 (Tuzla : Off-set). - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 149-153.
- - Višekriterijalna optimizacija izbora softverskog interfejsa vrednovanjem atributa infrastrukture [Elektronski izvor]. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm
Nasl. s nasl. ekrana

ISBN 978-9958-629-51-8

004.41(075.8)
COBISS.BH-ID 20247814

BHK 15
KONJICIJA, Samim
        Heuristički algoritmi / Samim Konjicija. - 1. izd. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2013 ([Fojnica] : "Fojnica"). - 227 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 222-224. - Registar.

ISBN 978-9958-629-54-9

004.021(075.8)
COBISS.BH-ID 20453894

BHK 16
        MICROSOFT Access 2010 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-78-0

004.42ACCESS(035)
COBISS.BH-ID 21106694

BHK 17
        MICROSOFT Excel 2010 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-79-7

004.42EXCEL(035)
COBISS.BH-ID 21106950

BHK 18
        MICROSOFT Power Point 2010 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-80-3

004.42POWERPOINT 2010(035)
COBISS.BH-ID 21107206

BHK 19
        MICROSOFT Windows 7 / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-81-0

004.451.9WINDOWS 7(035)
COBISS.BH-ID 21107462

BHK 20
        MICROSOFT Word 2010 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-82-7

004.42WORD 2010(035)
COBISS.BH-ID 21108742

BHK 21
MRDOVIĆ, Saša
        Sigurnost računarskih sistema / Saša Mrdović. - Univerzitetsko izd. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2014 ([Sarajevo] : Avery). - XVI, 261 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. [247]-256 i uz tekst. - Registar.

ISBN 978-9958-629-57-0

004.7.056(075.8)
COBISS.BH-ID 21175558

BHK 22
        OSNOVE servisiranja računara - hardware : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 109.

ISBN 978-9958-880-83-4

004.3(035)
COBISS.BH-ID 21108998

BHK 23
        OSNOVE servisiranja računara - software : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000

ISBN 978-9958-880-84-1

004.4(035)
COBISS.BH-ID 21109254

BHK 24
        PROGRAMIRANJE C++ : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-87-2

004.43C++(035)
COBISS.BH-ID 21201670

BHK 25
RIBIĆ, Samir
        Web tehnologije / Samir Ribić. - 1. izd. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2014 (Sarajevo : Kemigrafika Trade). - 404 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 389-390. - Registar.

ISBN 978-9958-629-56-3

004.738.52:004.42(075.8)
COBISS.BH-ID 20880902

BHK 26
        SMJERNICE za obuku predavača/stručnjaka za informacijsku pismenost / [glavni i odgovorni urednik Muharem Avdispahić]. - Sarajevo : Univerzitet, 2014 (Fojnica : "Fojnica"). - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 59.

004:02(072.2)
COBISS.BH-ID 22226182

BHK 27
TURAJLIĆ, Emir
        Artificial neural networks : an algorithmic perspective / Emir Turajlic. - [Fojnica : "Fojnica", 2013] ([s. l. : s. n.]). - X, 201 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-17-035-5

004.8(075.8)
COBISS.BH-ID 20645126

BHK 28
        UVOD u MS SQL 2012 : skripta za kurs / [autori Khalid AdDamigh ... [et al.]. - 1. izd. - Sarajevo : Kulturni centar "Kralj Fahd", 2014 ([s. l. : s. n.]). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-9958-880-88-9

004.655.3SQL(035)
COBISS.BH-ID 21201926


005 MENADŽMENT


BHK 29
BEŠIĆ, Cariša
        Menadžment kvaliteta / Cariša H. Bešić, Dejan Đorđević, Petar Tamamović. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2013 (Banja Luka : Grafopapir). - 198 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-9958-527-08-1

005.6(075.8)
COBISS.BH-ID 20571398

BHK 30
DIZDAREVIĆ, Sead
        Organizacija privrednih društava / Sead Dizdarević. - Sarajevo : Fakultet za javnu upravu, 2006 (Sarajevo : Müller). - 322 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Univerzitetska knjiga)

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 312-321 i uz tekst. - Summary.

ISBN 9958-9191-1-7 (Qualitas)

658.8(075.8)
005(075.8)
COBISS.BH-ID 20187398