• Hadis o trojici u pećini 198
 • Hadž iz Bosne za vrijeme osmanske vladavine 222
 • Hadžići 577
 • Hafiz Ćamil Silajdžić 237
 • Hafiz Omer Mušić, profesor 245
 • The Haggadah 80
 • Halfway there 55
 • Hamurabijev zakonik 546
 • Hava majka Prijedorčanka 1230, 1231
 • Haydi Türkçe Öğrenelim 987
 • Hazreti Hatidža Kubra 231
 • Hemija i zaštita okoline 689
 • Hemija 673
 • Hercegovačko neretvanski kanton u brojkama 291
 • Hercegovačko-neretvanski kanton u brojkama 292
 • Heroji sa perom u ruci 631
 • Heuristički algoritmi 15
 • Hidrologija kopna 734
 • Higijena atmosfere 683
 • 1941. 475
 • Hipotalamus i cvjetovi kukuruza 1272
 • Histologija i embriologija životinja i čovjeka 810
 • Historija države i prava Bosne i Hercegovine 482
 • Historija islamske kulture i civilizacije 1434
 • Historija kur'anskoga teksta 193
 • Historija - Povijest 604, 616
 • Historija turske književnosti 1379
 • Historija 615, 1440
 • Historijska epoha 247
 • Historijsko-pravni značaj Francuske deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine 529
 • History of medical informatics - an overview 778
 • Hodžinica 1217
 • Holokaust u Bosni i Hercegovini 549
 • Homofobni i tansfobni incidenti i zločini iz mržnje u Bosni i Hercegovini u periodu od marta do novembra 2013. godine 555
 • How Dennis became a little saver 64
 • Hronične nezarazne bolesti 761
 • Hrvat bez licence 369
 • Hrvati u Kotor Varošu 1455
 • Hrvatski misionari i tradicionalna društva Afrike 128
 • Hrvatsko, makedonsko i crnogorsko pitanje. Deo 2 381