• Efektivna elektronska vlada u javnim upravama u BiH 560
 • Ekonomija 891
 • Ekonomika inovacija 397
 • Ekonomska diplomacija BiH 435
 • Ekonomski, ekološki i sociološki aspekti uzgajanja jelena lopatara na području Kantona Sarajevo 853
 • Eksperiment u svjetskoj laboratoriji Bosna 1461
 • Eksperimentalna fizikalna hemija sa teoretskim osnovama 701
 • Elementarna teorija brojeva 705
 • Encountering humanism 581
 • Engleski jezik 605
 • English novel of 18-19th century 1013
 • Entomološki praktikum 725
 • Epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti 757
 • Epidemiološki nadzor zdravstvenih ustanova 751
 • Epilepsije kod djece i adolescenata 822
 • Epilepsije kod žena 806
 • Erozija 1161
 • Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi 354
 • Evropa regija 385
 • Evropska politika lokalne samouprave i Bosna i Hercegovina 396
 • Evropska unija 427
 • Evropske integracije i Bosna i Hercegovina 415
 • Ezoterizam 89