• Bajke iz komšiluka 1063
 • Bako, zašto plačeš? 1298
 • The Balkan Express 1347
 • Balkan media barometer 279
 • Balkanski medijski barometar 280
 • Balkan 374
 • Bankarstvo Bosne i Hercegovine 440
 • Banjalook 3 930
 • Baška piramida ljubavi i dobrote 1107
 • Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića 922
 • Begovska porodica Čengić u doba osmanske vladavine 1410
 • Behar iz moje avlije 1259
 • Behavioural finance 107
 • The best of Mahaluša 1194
 • Bez dlake pod jezikom 1243
 • Biblija 127
 • Biblioteka koja ima prošlost i budućnost - Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine 47
 • Bife Titanik 1068
 • Bijeg u budućnost 1249
 • Bilo jednom u Sarajevu 1419
 • Biljezi prijeđenog [i. e. pređenog] puta 1089
 • Biobibliografija zaposlenika Arhiva Tuzla 43
 • Biodiverzitet listorožaca Bosne i Hercegovine 723
 • Biologija 612
 • Biometrika 301
 • Biosistematika vertebrata 724
 • Biostatika i statističke metode u zdravstvu 300
 • Biotičke osnove i dijagnostika vidnog analizatora 812
 • Biti dijete 1164
 • Bitka za čovjeka u sumraku istorije 586
 • Blagoslov zemlje 1036
 • Bodljikavo vrijeme 1142
 • Bog me ljubi 161
 • Bog - moja oaza 1019
 • Bog na prvom mjestu 146
 • Bogozaborav 165
 • Bolesti sluznica 744
 • Bolesti vena 768
 • Bonaca je tuga 1354
 • Bordžijin prsten 1213
 • Borjana Mrđa 933
 • Bosanska knjiga mrtvih 579
 • Bosanska lista 1321
 • Bosanske vakufname 81
 • Bosanski hendi 1220
 • Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida 980
 • Bosanski jezik 8 613
 • Bosanski kulturni centar Tuzla 56
 • Bosanski rat Dobrice Ćosića 379
 • "Bosansko proljeće" 362
 • Bosanskohercegovački gradovi u procesu političke modernizacije 1450
 • Bosanskohercegovački muslimani između sekularizacije i desekularizacije 188
 • Bosansko-podrinjski kanton u brojkama 285, 286
 • Bosansko-slovenski rječnik 978
 • Bosansko-slovenski slovar 978
 • Bosansko-turski priručnik za svakodnevnu komunikaciju 986
 • Bosna i Hercegovina 1941 1451
 • Bosna i Hercegovina 1403
 • Bosna u srcu 1131, 1315
 • Boşnakça-türkçe konuşma kilavuzu 986
 • Bosnia and Herzegovina 691
 • Bosnia nowadays 386
 • The Bosnian book of the dead 579
 • Bošnjaci i deosmanizacija Balkana 281
 • Bošnjaci i Evropa 1463
 • Bošnjaci i Turska 351
 • Bošnjaci u Turskoj 1415
 • Božiji dar 1059
 • Brand i njegov utjecaj na klijente i kompanije 896
 • Brčanska priča 1095
 • Breza u ratu i miru 1459
 • Brojevi koji ravnopravnost znače 464
 • Bubamarin ljubimac 69
 • Bugojanski zapisi 1120
 • Bukovica i sjećanja iz Bukovice, Boljanića i Podgore 1405
 • Bužim kroz vrijeme 1404