Printaj ovu stranu

Kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

23 Juni 2022 Novosti 160 Views

1

Od 20. do 22. juna 2022. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održan je kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond.

Kursu je prisustvovalo deset bibliotekara iz deset bh. biblioteka, članica sistema COBISS.BH.

Program  kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond sadrži:

  • osnove sistema i servisa COBISS i osnove programske opreme COBISS3
  • korisnički interfejs (brauzer, pretraživač, editor, prikazivač)
  • osnovne postupke (ažuriranje objekata, pretraživanje, pregledanje  karakteristika objekata)
  • COBISS3/Upravljanje aplikacijama (domaća biblioteka, partneri, korisnička imena)
  • osnove formata COMARC/B, format COMARC/H, COBISS3/Fond
  • pretraživanje i preuzimanje zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka
  • dopunjavanje potpolja 610az, 675bs i 992bx te lokalnih šifrarnika
  • definisanje unosa podataka o stanju fonda (PSF)
  • inicijalizacionu datoteku, podešavanja i upotrebu numeratora, ispis naljepnica iz reda za ispis, kopiranje podataka, inventarisanje, prijenos podataka o fondu i druge postupke
  • prezentaciju ispisa u segmentu COBISS3/Ispisi

 

Nakon završenog kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/ Preuzimanje zapisa i fond, deset bibliotekara dobilo je privilegije:

  • za pretraživanje zapisa u uzajamnoj bazi podataka, za preuzimanje bibliografskih zapisa iz uzajamne u lokalnu bazu podataka,
  • za dopunjavanje lokalnih šifrarnika,
  • za dopunjavanje ograničenog skupa bibliografskih podataka.

Polaznici ovog kursa/tečaja bili su bibliotekari iz biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru.

Kurs je vodila instruktorica mr. Dženana Tuzlak, uz asistenciju mr. Azre Smajić Gačević i mentorstvo Nataše Murkovič iz Instituta informacijskih znanosti iz Maribora (IZUM). Nataša Murkovič kurs je pratila putem Zoom aplikacije iz IZUM-a u Mariboru.

Tehničku podršku pružao je Ahmed Kurto.

Učesnike kursa pozdravio je dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH (inače predsjednik Savjeta COBISS.net-a) i zaželio im uspješan rad.

Dr. Ovčina je istaknuo značaj cjeloživotnog učenja kao osnove ličnog razvoja, te snalaženja i neprestane prilagodbe promjenjivim okolnostima u životu, na radnom mjestu i u društvenoj zajednici.