Printaj ovu stranu

DR. ISMET OVČINA UČESTVOVAO NA GODIŠNJEM SASTANKU CENL-a

22 Juni 2022 Novosti 118 Views

1

19-21. juna 2022. godine u Ankari, Turska, održan je godišnji sastanak (Annual General Meeting - AGM) direktora nacionalnih biblioteka Evrope, na kojem je aktivno učestvovao i dr. Ismet Ovčina, director Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Inače, CENL se sastoji od nacionalnih biblioteka Evrope, čiju zajednicu trenutno obuhvata 46 nacionalnih biblioteka iz 45 evropskih zemalja. Ovogodišnji sastanak održan je u Nacionalnoj biblioteci Turske. Sastanak je otvorio i vodio predsjedavajući CENL-a Frank Scholze, generalni direktor Nacionalne biblioteke Njemačke.

Tokom trodnevnog programa prisutni su usvojili zapisnik sa prošlogodišnjeg sastanka, a potom izvještajne, finansijske i programske planove za naredni period. Prisutni su imali priliku da čuju i izlaganja pojedinih direktora koji su između ostalog govorili o situaciji sa bibliotekama u Ukrajini, digitalizaciji, prezervaciji, restauraciji i mnogim drugim srodnim temama. Pored ostalih, skupu se obratila predsjednica IFLA-e (krovna svjetska bibliotečka asocijacija), Barbara Lison koja je posebno istakla značaj nacionalnih biblioteka u društvu i njihovom spektru djelovanja. Inače, 87. IFLA Svjetski bibliotečko-informacioni kongres (WLIC 2022) održat će se 26-29 jula u Dablinu, Irska. Članica Evropskog parlamenta, Marina Kaljurand, izlagala je (putem Zoom-a) na temu Digitalne agende EU i odgovornosti velikih tehnoloških kompanija, dok je Lyubov Andriivna Dubrovina iz Nacionalne biblioteke Ukrajine (putem Zoom-a) govorila o značaju ukrajinske baštine te izazovima u očuvanju kulturne baštine u uslovima ratnih dešavanja.

U okviru kulturnog programa, učesnici su obišli Muzej anatolskih civilizacija, Rahmi M Koc Muzej, te antički grad Gordion u Yassıhüyüku.

Sljedeći godišnji sastanak direktora nacionalnih biblioteka Evrope (Conference of European National Librarians - CENL) održat će se u Parizu 2023. godine.