Printaj ovu stranu

„Bosniaca“ arhivirana u PKP mreži za prezervaciju časopisa

17 Juni 2022 Novosti 115 Views

LOCKSS_logo.gif

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom objavljuje da je bosanskohercegovački bibliotečki časopis „Bosniaca“ arhiviran u PKP mreži za prezervaciju časopisa (PKP Preservation Network).

PKP (Public Knowledge Project) je neprofitna istraživačka inicijativa koja je fokusirana na važnost rezultata javno finansiranih istraživanja dostupnih putem politika otvorenog pristupa, te na razvoj strategija koje će to omogućiti, uključujući softwareska rješenja. Inicijativa je partnerstvo između Fakulteta za obrazovanje na Univerzitetu British Columbia (Faculty of Education at the University of British Columbia), Kanadskog centra za studije u izdavaštvu na Univerzitetu Simon Fraser (Canadian Centre for Studies in Publishing at Simon Fraser University), Univerziteta u Pittsburghu (University of Pittsburgh), Vijeća univerzitetskih biblioteka Ontarija (Ontario Council of University Libraries), Kalifornijske digitalne biblioteke (California Digital Library ) i Škole za obrazovanje na Univerzitetu Stanfordu (School of Education at Stanford University). Zajedno, nastoje poboljšati znanstvenu i javnu kvalitetu akademskog istraživanja kroz razvoj inovativnih online okruženja.

PKP (Public Knowledge Project) je razvio mrežu za digitalno očuvanje OJS časopisa. Program LOCKSS nudi decentralizirano i distribuirano arhiviranje, neprekinuti trajni pristup sadržaju i arhivira autentične izvorne verzije sadržaja. PKP PN osigurava da se časopisi koji nisu dio nijedne druge usluge digitalnog arhiviranja (kao što su CLOCKSS ili Portico) mogu sačuvati za dugoročni pristup.

Ovo je i značajan korak u daljnjem razvitku časopisa i način da se časopis prezervira za buduće naraštaje bibliotekara, informacijskih i srodnih stručnjaka.