• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica

24 Maj 2022 Novosti 138 Views

1

Danas, 24. maja 2022. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH započeo je kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica. Kurs je namijenjen bibliotekama članicama sistema COBISS.BH koje su najveći dio građe obradile u sistemu i koje će omogućiti čitaocima automatiziranu rezervaciju i pozajmicu građe. Kursu prisustvuje deset bibliotekara iz deset bh. biblioteka koji će nakon uključivanja automatizirane pozajmice svoje članove upisivati u lokalnoj bazi podataka i evidentirati sve transakcije u okviru sistema COBISS.BH.

Podaci o korištenju građe u pojedinim bibliotekama koje imaju automatiziranu pozajmicu dostupni su na www.cobiss.ba. Broj biblioteka sa automatiziranom pozajmicom će se popeti na 42 biblioteke, što predstavlja više od polovine biblioteka Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa Bosne i Hercegovine (COBISS.BH). Cilj je da svaka biblioteka članica sistema omogući online rezervaciju građe. Na taj način pružena je mogućnost korisniku da pretraži građu u svojoj biblioteci i rezervira je, a također i produži rezervaciju bez dolaska u biblioteku.

Današnjem kursu prisustvuju predstavnici biblioteka koje će u narednom periodu uključiti automatiziranu pozajmicu. To su biblioteke Akademije likovnih umjetnosti UNSA, Fakultet političkih nauka UNSA, Gradska biblioteka Travnik, Građevinski fakultet UNSA, Medicinski fakultet UNSA, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA, Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Stomatološki fakultet UNSA.

Učesnike tečaja pozdravili su i zaželjeli im uspješan rad dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH i Azra Smajić Gačević, v. d. rukovoditeljica Virtualne biblioteke BiH.

Tečaj će voditi mr. Merima Lendo, instruktorica, uz asistenciju mr. Adelaide Grabovica.

Tehničku podršku pružat će Sistem administrator Ahmed Kurto.

Kurs će trajati do 26. maja 2022. godine.