• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Savjetovanje Implementacija COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini

08 April 2022 Novosti 177 Views

12

7. April 2022. godine

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Institut informacijskih znanosti u Mariboru u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i uz aktivnu podršku Univerziteta u Sarajevu organizovali su Savjetovanje Implementacija COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Savjetovanje je održano 7. aprila 2022. godine u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, uz prisustvo izuzetno velikog broja bibliotekara i bibliotečkih djelatnika, te predstavnika univerzitetskih/sveučilišnih biblioteka/knjižnica i predstavnika akademske zajednice jednog broja kantona.

Održane su dvije sesije u kojim su predstavljene Osnove COBISS sistema i Mobilna aplikacija mCOBISS (mr. Davor Bračko, IZUM), Nova verzija E-CRIS (Darinka Šeško, IZUM) i Digitalni repozitorij dCOBISS (Miran Petek, IZUM).

Sve prisutne u sali, ali i sve one koje su Savjetovanje pratili putem Zoom-a, pozdravili su dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr. Aleš Bošnjak, direktor IZUM-a, mr. Jasmin Branković, pomoćnik ministra FMON, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i mr. Azra Smajić Gačević, rukovodilac Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine.

Dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, pozdravio je sve prisutne i poželio dobrodošlicu na Savjetovanje Implementacija COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Napomenuo je da bosanskohercegovačke biblioteke učestvuju u sistemu COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) od 1988. godine.

Od 1992. do 1998. sistem nije bio aktivan. Godine 1998. sistem COBISS prihvaćen je od svih javnih univerziteta i brojnih biblioteka iz Bosne i Hercegovine. Te godine osniva se i COBISS centar, čiju ulogu 2005. godine preuzima Virtualna biblioteka BiH. U sistem COBISS.BH uključena je 61 biblioteka (nacionalna, javne, fakultetske i specijalne).

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, naglasio je značaj organizacije ovog skupa koji ima za cilj predstaviti rad biblioteka u sistemu COBISS. Naglasio je da će Biblioteka Univerziteta u Sarajevu usmjeriti svoja nastojanja na uključivanje svih segmenata COBISS-a u procese bibliotečkog poslovanja kako bi korisnicima (studentima i nastavnom osoblju) ponudila brži i efikasniji put do informacija.

Pomoćnik federalnog ministra za nauku i tehnologije mr.sc. Jasmin Branković ovom prilikom je naglasio da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i Nacionalna univerzitetska biblioteka BiH uspješno sarađuju kada je u pitanju održavanje i ažuriranje ovih sistema, koji omogućavaju vidljivost naših istraživača i istraživačkih ustanova unutar evropske i svjetske istraživačke zajednice.

Dr. Aleš Bošnjak, direktor IZUM-a istakao je veliku podršku koju IZUM iz Maribora pruža nacionalnom sistemu COBISS.BH, te naglasio da je COBISS sistema (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) potvrđen projekt međunarodne razvojne saradnje u izgradnji nacionalnih bibliotečko-informacijskih sistema i informacijskih sistema o istraživačkoj djelatnosti.

Mr. Azra Smajić Gačević, rukovodilac Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine, naglasila je da je, trenutno, u sistem COBISS.BH uključena je 61 biblioteka i da je do danas, u online katalogu COBISS.BH obrađeno i pretraživo 571.484 bibliotečke jedinice,  od toga preko 506.000 knjiga, preko 10.000 časopisa, 34.625 članaka, 2.211 zvučnih snimaka, preko 3.000 kartografske građe, preko 1900 grafičke građe, 3.555 elektronskih izvora.

Najveće bh. javne biblioteke su članice sistema COBISS.BH, a učlanjeni su i državni i privatni univerziteti Bosne i Hercegovine.

Nakon pozdravnih govora, prikazan je kratki video u kojem su predstavnici biblioteka javnih univerziteta u BiH u kratkoj izjavi prezentirali rad svojih biblioteka u okviru sistema COBISS.BH.

Moderatori su bili dr. sc. Goran Karanović (FMON) i mr. sc. Nadina Grebović-Lendo (direktorica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu).

Nakon završenih sesija svi prisutni imali su priliku da postavljaju pitanja, daju svoje komentare i diskusuju o ovim temama.

Na Savjetovanju su donešeni i zaključci vezani za implementaciju COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini:

  • Sistem COBISS kroz uzajamnu katalogizaciju i mogućnost preuzimanja zapisa o bibliotečkim jedinicama iz biblioteka članica sistema i Kongresne biblioteke u Washingtonu omogućava brzu i efikasnu obradu bibliotečkih kolekcija.
  • Kontinuiran razvoj aplikacija COBISS sistema čini sistem aktualnim i za bibbliotekare i za korisnike.
  • E-CRIS sistem omogućava praćenje naučne produkcije jedne zemlje, te kreiranje personalnih bibliografija naučnih radnika, što povećava vidljivost naučnih rezultata i dostignuća.
  • Repozitorij dCOBISS je oslonac nauci u razvoju otvorenog pristupa.
  • Intenzivnija implementacija COBISS sistema u svim univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u BiH.

Nakon Savjetovanja upriličena je posjeta Univerzitetu u Sarajevu, gdje je predstavnike Instituta informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM) i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH primio rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, koji je, pored ostalog, istakao veliki značaj COBISS sistema u uspostavljanju bibliotečko-informacijskog sistema na nivou Univerziteta u Sarajevu i afirmaciji nastavno-naučnih aktivnosti i, u tom kontekstu, istaknuo značajnu ulogu Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.