• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

OD SLIKE DO KNJIGE

14 Januar 2022 Novosti 47 Views

a

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH izdala je treće dopunjeno izdanje publikaciju profesorice Emine Memije Od slike do knjige: iz historije pisma, knjige štampe i biblioteke. Publikacija je, kao i prethodna dva izdanja, izašla u okviru Edicije Stručna bibliotečka literatura.

Potreba za novim, trećim izdanjem, sama po sebi govori o nedostatnosti, interesu i dobrobiti ove publikacije. Kako je ovo novo izdanje bilo potrebno za nove generacije studenata i svih onih kojima će ova knjiga služiti, drugi razlog njenog ponovnog publikovanje jeste i posebna zahvalnost i uspomena na osebujnu, stvaralačku ličnost kakva je bila profesorica Emina Memija.

Profesorica Memija je, svojevremeno, ovu publikaciju pripremila prvenstveno za studente koji izučavaju razvoj pisma, knjige, štampe i biblioteka. Publikacija je dakle udžbenik koji se također koristi i kao literatura za polaganje stručnih ispita iz bibliotekarstva.

Građa na temu pisma, knjige, štampe i biblioteka je veoma obimna. Profesorica Memija je nastojala da u ovoj publikaciji interpretirati tu građu i donese je studentima i ostalim čitateljima u što sveobuhvatnijoj formi, a da u isto vrijeme udovolji svojoj namjeni.

Profesorica Emina Minka Memija (1938-2012) završila je studij 1964. godine na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Štampana knjiga i periodika u Bosni i Hercegovini, odbranila je 1985. godine. U zvanje docenta na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu izabrana je 1993. godine, dok 1997. za vanrednog, a 2003. godine za redovnog profesora. Predavala je predmete Historija pisma i knjige i biblioteka i Organizacija biblioteka. Penzionisana je 2008. godine i izabrana za profesora emeritusa. Objavila je niz radova u naučnim i stručnim časopisima (Pregled, Bibliotekarstvo, Odjek, Wiener Slawistischer Almanah, Sesler). Radila je u Večernjim novinama i Oslobođenju te uređivala reviju Odjek. Bila je urednik edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga pri BZK “Preporod”, član redakcije časopisa Bibliotekarstvo, član Upravnog odbora Orijentalnog instituta u Sarajevu, član Savjeta Narodne i univerzitetske biblioteke u Tuzli i predsjednik Komisije za stručne ispite Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH.

U izradi ovog izdanja učestvovali su: dr. Ismet Ovčina, kao glavni i odgovorni urednik, recenzenti mr. Amra Rešidbegović i Muamera Smajić, MA, koja je ujedno i urednica, te grafički urednik Teufik Osmanović. Izdavanje publikacije finansijski je podržalo Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.