Printaj ovu stranu

Christel Mahnke, supervizor Goethe-Instituta za jugoistočnu Evropu posjetila NUBBiH

14 Juni 2019 Novosti 809 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, 13. maja 2019. godine, direktor dr. Ismet Ovčina je sa svojim saradnicama primio, Christel Mahnke, voditeljicu biblioteke i digitalnih pitanja u Goethe-Institutu u Atini i voditeljicu biblioteke Goethe-Instituta u Bosni i Hercegovini, Draganu Lasicu.

Christel Mahnke, kao supervizor Goethe-Instituta za jugoistočnu Evropu izrazila je posebnu želju da posjeti Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine, kako bi se upoznala sa trenutnom situacijom bibliotečke struke i poslovanja u Bosni i Hercegovini i regionu. Posebnu zaintresiranost gđa. Mahnke je iskazala prema evropskim saradnjama i projektima, akcentirajući neke od IFLA- i EUROPEANA aktuelnih projekata podrške saradnji biblioteka u Evropi i svijetu.

Dr. Ismet Ovčina, je upoznao gošće sa radom NUBBiH, njenim funkcijama i trenutnim problemima u bibliotekarstvu u BiH, a posebno problemima ekonomske prirode, kao i statusu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, što se automatski reflektuje i na druge biblioteke u BiH. Također, dr. Ovčina je istakao dosljednu višestruku korisnost postojanja NUBBiH, koja prati i implementira savremene profesionalne standarde i trendove; dostojno predstavlja bh. bibliotekarstvo u najmeritornijim svjetskim i evropskim strukovnim organizacijama i asocijacijama; u vrlo bogatoj izdavačkoj produkciji, između ostaloga, objavljuje Bosniacu – prepoznatljiv bh. časopis u oblasti bibliotekarstva indeksiran u Web of Science – Emerging Sources Citation Index, EBSCO-CEEAS i EBSCO – The Belt and Road Initiative Reference Source bazama podataka, te dostupan i u CEEOL-u (Central and Eastern European Online Library) i ROAD-u, direktoriju naučnih izvora otvorenog pristupa (Directory of Open Access scholarly Resources); uspješno vodi nacionalne agencije za ISBN, ISMN i ISSN, kao i ViBBiH centar; stručno osposobljava bibliotekare u Centru za permanentno obrazovanje; digitalizira knjižni fond i pruža brojne profesionalne servise svojim korisnicima, odnosno ukupnoj kulturnoj i akademskoj zajednici.

U okviru posjete, upriličen je obilazak jednog dijela Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, uključujući Zbirku stare periodike i Centar za restauraciju i konzervaciju bibliotečke građe.

Na obostrano zadovoljsto, istaknuta je do sada uspješna saradnja između Goethe-Instituta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, koja je rezultirala brojnim pozitivno realiziranim projektima.