Queens Escorts Brooklyn Escorts Long island Escorts NYC Escorts bestnyescorts.com Manhattan Escorts
  • (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Konferencija Evropskih nacionalnih bibliotekara – CENL 2019 u Mo I Rana

07 Juni 2019 Novosti 786 Views

03.-04. juna 2019. godine, u Mo I Rana, u Norveškoj, održana je Konferencija evropskih nacionalnih bibliotekara, CENL (The Conference of European National Librarians).

Ciljevi CENL-a su da podrže evropske nacionalne biblioteke u njihovoj ulozi u: davanju brzog, sveobuhvatnog, višejezičnog i dugoročnog pristupa svojim kolekcijama i informacijama, gdje god je to moguće, bez troškova;  izgradnji Evropske digitalne biblioteke; očuvanje evropske nacionalne kulturne baštine i znanja o istraživanju i razvoju u cilju poboljšanja korisničkih usluga nacionalnih biblioteka;  promoviranju kulturnih raznolikosti i višejezičnosti kao osnovne vrijednosti evropske kulture; saradnji sa drugim institucijama kulturnog naslijeđa, univerzitetima, izdavačima i pružateljima informacija na evropskom kao i na globalnom nivou.

Pored izlaganja godišnjeg izvještaja za 2018. godinu, na Konferenciji je usvojen i strateški i finansijski plan za 2019. godinu. Strateški plan i prioritetne oblasti za period 2018-2022 uključuju:

  • Podršku nacionalnim bibliotekama da povećaju svoj uticaj i da budu jake organizacije u širokom spektru aktivnosti, uključujući čuvanje zbirki, obrazovanje, istraživanje, kulturu i naslijeđe.

  • Razvoj nacionalne bibliotečke usluge kako bi se zadovoljile rastuće potrebe različite publike, uključujući širu javnost, učenike i istraživače.

  • Razvijati se kao institucije za pamćenje kako bi se poboljšali standardi upravljanja i pristup našim fizičkim i digitalnim kolekcijama.

  • Jačanje CENL-a kao zajednice kako bi joj se omogućilo da učini više na podršci svojim članovima.

Pored govora dobrodošlice, koji su uputili, predsjedavajući CENL- a, i izvršni direktor Britanske biblioteke, Roland Francis Kester Keating, i Aslak Sira Myhre, direktor Nacionalne biblioteke Norveške, svoje prezentacije su prisutnima predstavili i Laurence Engel, predsjednica Nacionalne biblioteke Francuske, na temu Preusmjeravanje kartica: BnF i inovacije - Reshuffling the cards: the BnF and innovation, Vadim Duda, direktor Državne biblioteke Rusije, na temu Nacionalni projekat Rusije za modernizaciju opštinskih biblioteka u ruskim regionima - Russia's national project for modernization of municipal libraries in Russian regions, David Lankes sa Univerziteta Južne Karoline webinarom uživo, temom Bibliotekarstvo u eri velikih podataka: Vitalni ljudski dodir - Librarianship in an Era of Big Data: The Vital Human Touch,  i dr.

Konferenciji je na poziv i uz finansijsku podršku CENL-a, prisustvovao i direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr. Ismet Ovčina.