Queens Escorts Brooklyn Escorts Long island Escorts NYC Escorts bestnyescorts.com Manhattan Escorts
  • (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Posjeta studenata Odsjeka za informacijske znanosti SVEMO

28 Maj 2019 Novosti 770 Views

U petak, 24. 05. 2019. godine, Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine, u okviru obilaska  institucija kulture od značaja za BiH, posjetili su studenti Odsjeka za informacijske znanosti, Sveučilišta u Mostaru. 

 

Svrha posjete bila je upoznavanje sa NUBBiH, njenim historijatom, ciljevima, zadacima, funkcijama kao i servisima koje nudi svojim korisnicima.

Studentima je dobrodošlicu, u ime kolektiva, uputila bibliotekarka, mr. Adelaida Grabovica, koja im je omogućila obilazak Biblioteke i njenih prostorija, u okviru kojeg su se studenti upoznali i sa radom pojedinih odjeljenja, a posebno Odjeljenja periodike i službenih publikacija i Centra za restauraciju, prezervaciju i konzervaciju bibliotečke građe.

Inače, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, ima dugogodišnju saradnju sa bibliotekom Sveučilišta u Mostaru, a koja se odvija uslugom međubibliotečke pozajmice ovih dviju biblioteka.