Printaj ovu stranu

Posjeta predstavnika Nacionalne akademije nauka Azerbejdžana

17 Maj 2019 Novosti 883 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, 17. maja, direktor Ismet Ovčina sa Voditeljicom Zbirke stare i rijetke knjige i rukopisa, primio je profesora Akrama Baghirova, zajedno sa Prvim sekretarom Samirom Maliklijem, predstavnikom Diplomatske misije Republike Azerbejdžana u Sarajevu.

Profesor Baghirov, koji radi u Institutu rukopisa Muhammada Fizulija i Nizami Ganjavija u sklopu Nacionalne akademije nauka Azerbejdžana, učestvuje u realizaciji velikog  nacionalnog projekta prikupljanja rukopisa azerbejdžanskih autora Fuzulija i Nizamija u cijelom svijetu, te njihovoj identifikaciji i prezentaciji. Pored identifikacije rukopisa ovih autora, radi se i na identifikaciji svih ostalih azerbejdžanskih rukopisa u svijetu.

Tim povodom profesor Baghirov će u narednom periodu istraživati građu Rukopisne zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, a rezultati istraživanja biće objedinjeni u katalog koji će biti publikovan. NUBBiH, kao dugogodišnji izdavač, je izrazila želju da bude izdavač i ove studije.

Ovom prilikom profesor Baghirov poklonio je kataloge rukopisa Instituta rukopisa Muhammada Fizulija i Nizami Ganjavija. Institut posjeduje fond od 40 hiljada naslova od kojih je 14 hiljada rukopisa na perzijskom, arapskom i turskom jeziku.

Gosti su obišli i Odjeljenje Specijalnih zbirki na kojem su imali priliku vidjeti neke od rukopisa koji će biti obuhvaćeni istraživanjem. 

Inače, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ima sporazum o saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Azerbejdžan sa kojom ima vrlo plodotvornu bibliotečku saradnju, uključujući i učešće na međunarodnom sajmu knjiga u Bakuu (Azerbejdžan). NUBBiH je već dobila poziv za učešće na međunarodnom sajmu knjiga u Bakuu u septembru ove godine, gdje će imati priliku promocije svojih izdanja i time promovisati kulturno nasljeđe BiH.