Queens Escorts Brooklyn Escorts Long island Escorts NYC Escorts bestnyescorts.com Manhattan Escorts
  • (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Upotreba programske opreme COBISS3 / KATALOGIZACIJA – početni kurs

27 Mart 2019 Novosti 1123 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine je od 18. do 22. ožujka / marta 2019. godine održan tečaj Upotreba programske opreme COBISS3 / Katalogizacija - početni. Kursu je prisustvovalo jedanaest bibliotekara iz pet biblioteka članica sistema COBISS.BH.

Poslije pohađanja kursa, polaznici dobivaju ovlasti za kreiranje zapisa za dodjelu licence za obradu monografskih publikacija u sistemu COBISS.BH. Posebno je značajno što su tečaju prisustvovali bibliotekari/ke iz tri nove članice sistema COBISS.BH (GBT, BAIG i PPF). Također, sada je izvjesno da će Narodna biblioteka Maglaj, poslije stradanja u poplavama 2014., ove godine aktivirati svoj rad u sistemu.

Kurs je vodila Nevenka Hajdarović, asistentice su bile Dženana Tuzlak i Adisa Žero, a sistem administrator Eldin Hodžić. Polaznici kursa u online anketi ocijenili su sa najvećim ocjenama organizaciju, sadržaj, predstavljanje i voditelje.

Učesnici kursa / tečaja Upotreba programske opreme COBISS3 / Katalogizacija - početni

Ime i prezime

Biblioteka

Akronim

Kanita Beširević

Gradska biblioteka Travnik

GBT

Mirsa Šarić

Gradska biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac

BAIG

Sadik Mešić

Gradska biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac

BAIG

Dino Salkić

Narodna biblioteka Maglaj

OBMAG

Elvera Baralić

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA

PPF

Aiša Ahmetagić

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

Selma Bajraktarević

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

Nedžad Ibrišimović

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

Alma Mešić

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

Aldijana Omerović

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

Arijana Zjajo

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

NUBBiH

20190318 090316