Printaj ovu stranu

19. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44

19 Mart 2019 Novosti 890 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine 15. marta 2019. godine održana je 19. sjednica Tehničkog komiteta za Bibliotekarstvo, BAS/TC 44.

Područje rada ovog komiteta odgovara korespondentnim međunarodnim i evropskim komitetima. Tehnički komitet za bibliotekarstvo Bosne i Hercegovine je sastavljen od uglednih članova bibliotečke zajednice. Članovi su mr. Amra Rešidbegović (NUBBiH), Nataša Filatov (Opća bolnica „Abdulah Nakaš“ Sarajevo), prof. dr. Samir Lemeš (Mašinski fakultet Zenica), Mira Pehar (Narodna knjižnica HNŽ Mostar), Aras Borić (Univerzitetska biblioteka Zenica), prof. dr. Senada Dizdar (Filozofski fakultet Sarajevo), Adisa Žero (NUBBiH), Mirela Šarić (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) i Štefica Dodig (Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru), sekretar Biljana Baljaj (Institut za standardizaciju BiH) i predsjednik komiteta, dr. Ismet Ovčina (direktor NUBBiH).

Obaveze članova Tehničkog komiteta su da na sjednicama koje se održavaju tri do četiri puta godišnje daju svoje stručno mišljenje o standardima i o mogućnosti njihove primjene u našoj zemlji.

Na 19. održanoj sjednici Tehnički komitet za bibliotekarstvo BAS/TC 44 je na početku rada usvojio zapisnik 18. sjednice, a nakon usvajanja, članovi komiteta su dali saglasnosti predsjedniku za upućivanje osam nacrta BAS standarda u javnu raspravu.

U revidiranom planu su dodana dva nova izdanja standarda ISO 3297:2018 i ISO 2108:2017, koja će također biti upućena javnu raspravu i objavljena do kraja godine ako ne bude komentara u javnoj raspravi.