Queens Escorts Brooklyn Escorts Long island Escorts NYC Escorts bestnyescorts.com Manhattan Escorts
  • (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održan kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond

17 Decembar 2018 Novosti 873 Views

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ je od, 11.-13. 12. 2018. godine održan kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond kojem su prisustvovali bibliotekari iz pet biblioteka novih članica sistema COBISS.BH sa područja Tuzlanskog kantona:

JU Javna biblioteka „Alija Isaković“, Gradačac (BAIG)

JU Javna biblioteka Lukavac (JUBL)

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik (CKIS)

JU Javna biblioteka Kladanj (BKL)

JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli (BBTZ)

Kursu je prisustvovalo 14 bibliotekara koji su stekli ovlasti za rad u sistemu COBISS.BH.

Br.

Prezime i ime

Akronim biblioteke

1.

Begić Mirza

BKL

2.

Ćetin Elmedina

BBTZ

3.

Ćosić Minela

JUBL

4.

Đogić Sabiha

CKIS

5.

Huseinbašić Ana

JUBL

6.

Husić Sead

BBTZ

7.

Mehinović Sabina

BAIG

8.

Mešić Sadik

BAIG

9.

Mutapčić Sabina

CKIS

10.

Sakić Erna

JUBL

11.

Sakić Mihad

JUBL

12.

Suljić Enisa

JUBL

13.

Šarić Mirsa

BAIG

14.

Šerifović Zaim

BAIG

Svim bibliotekama su otvorene lokalne baze podataka i  korisnička imena.

Kurs je vodila Nevenka Hajdarović zajedno sa Dženanom Tuzlak uz podršku sistem administratora Eldina Hodžića.

Zahvaljujemo se za veliku podršku u organizaciji kursa Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“, a posebno direktorici Mirni Trifković, Enisi Žunić, Zijadu Sarajliću, Sanji Dukić, Maksidi Sijerčić, Sabini Babajić, Amiri Omerćehajić i drugim.