Printaj ovu stranu

Održana promocije "Bosanskohercegovačke bibliografije"

13 Novembar 2018 Novosti 821 Views

Promocija – „Bosanskohercegovačka bibliografija monografskih publikacija. 2014. NIZ A“ i „Bosanskohercegovačka bibliografija priloga u serijskim publikacijama. NIZ C, God. 15, Sv. 15 za 2016. godinu“

12. novembar 2018. godine

 

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, održana je promocija „Bosanskohercegovačke bibliografije monografskih publikacija. Niz A za 2014. godinu“ i „Bosanskohercegovačke bibliografije priloga u serijskim publikacijama. NIZ C, God. 15, Sv. 15. za 2016. godinu“

Promotori ovih publikacija bili su: dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, prof. dr. Senada Dizdar, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dženana Tuzlak, viši bibliotekar i rukovodilac Odjela bibliografije i  Azra Smajić Gačević, magistrica Komparativne književnosti i bibliotekarstva i bibliograf za članke.

Dr. Ismet Ovčina je istakao da je jedna od aktivnosti Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i izdavačka djelatnost. Do sada je NUBBiH  izdala preko 220 publikacija. Jedan od osnovnih zadataka i obaveza koje, kao nacionalna biblioteka, NUBBiH redovno obavlja još od 1945. godine, jeste izrada i objavljivanje bosanskohercegovačke tekuće i retrospektivne bibliografije publikacija – knjiga, periodike i članaka. Stoga, značajan dio izdavačkog opusa Biblioteke čine bibliografije bosanskohercegovačke produkcije.

Prof. dr. Senada Dizdar naglasila je da je izrada nacionalnih bibliografija početkom 21. stoljeća izložena snažnim promjenama koje se prije svega odnose na postupke rada s mrežnom građom, počevši od njene klasifikacije, prikupljanja, organizacije informacija o njoj, dugoročnog čuvanja u digitalnim arhivima do potrebe osiguranja pristupa toj građi.

Tekuća bosanskohercegovačka bibliografija knjiga počela je sa izlaženjem 1953. godine, kada je štampana „Bosanskohercegovačka bibliografija knjiga i brošura 1945-1951“, a Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine redovno izrađuje i izdaje tekuću Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija od 1977. godine, kada je počela da se objavljuje „Bosanskohercegovačka bibliografija knjige“ u godišnjim sveskama, saopštila je Dženana Tuzlak. Predmet bibliografije je popis knjiga koje pripadaju nacionalnoj zbirci „Bosniaka“ i koje su štampane u 2014. godini. Sadrži 1465 bibliografskih jedinica koje su sistematski raspoređene po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, a koje su u okviru pojedinih skupina, odnosno podskupina UDK, svrstane po abecednom redoslijedu.

Bosanskohercegovačka bibliografija članaka u NUBBiH, također počinje da izlazi 1977. godine. Ove godine, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine pripremila je i izdala i „Bosanskohercegovačku bibliografiju priloga u serijskim publikacijama. Niz C za 2016. godinu“ koja se odnosi na časopise koji imaju naučnu, stručnu, literarnu i informativnu vrijednost i objavljuju se u Bosni i Hercegovini. Izrada ovakve bibliografije, zadatak je svakoga nacionalnog bibliografskog centra. Već duži niz godina Biblioteka, i pored svojih poznatih problema, sa uspjehom obavlja ovaj zadatak, a ove godine štampana je petnaesta sveska. Za izradu bibliografije korištene su odabrane publikacije iz fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH), koje su štampane 2016. godine i koje su analitički obrađene u okviru sistema COBISS.BH, naglasila je Azra Smajić Gačević.

Dženana Tuzlak je istakla da je nacionalna bibliografija Bosne i Hercegovine dokaz postojanja, trajanja i uticaja pisane riječi u Bosni i Hercegovini koji ostaje budućim generacijama. To nije publikacija za brzo i lako čitanje, već publikacija kojoj se uvijek iznova vraćamo, tražeći pomoć i informacije.

Nacionalna bibliografija kao zbirka bibliografskih zapisa o ukupnoj izdavačkoj produkciji jedne zemlje i kao sredstvo koje omogućava praćenje kulturnog, naučnog, prosvjetnog i ekonomskog stanja u određenom periodu, od neprocjenjivog je dokumentarno-historijskog značaja za područje na kojem je nastala, ali i na međunarodnoj razini. Ona odražava stepen razvoja i nauke u jednoj državi i kao takva predstavlja osnovni vid očuvanja kulturne baštine i znanja o sveukupnom nacionalnom kulturnom blagu, istakla je Azra Smajić Gačević.

Za kraj, prof. dr. Senada Dizdar, referirajući se na referense u bibliografiji i standarde koji su primijenjeni prilikom obrade knjižne građe i podržani u COBISS sistemu, istakla je da se može reći da je novi pristup u bibliografskom popisivanju građe već usvojen i da obje ove bibliografije svojim izgledom, strukturom i opisom, u potpunosti zadovoljavaju najširu lepezu korisničkih zahtjeva i savremenu bibliografsku obradu građe.