Printaj ovu stranu

Posjeta predstavnika NUBBiH Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“

08 Novembar 2018 Novosti 762 Views

Dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Bedita Islamović, referent za međunarodnu saradnju, boravili su 1. i 2. novembra 2018. godine, u uzvratnoj posjeti u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u Cetinju. Ova posjeta proistekla je iz  Memoranduma o saradnji, potpisanog između ove dvije biblioteke, a finansijski je podržana od CENL-a. CENL inače, ovakvim saradnjama propagira Nacionalne biblioteke u Evropi kao vodeće memorijske institucije na svijetu, igrajući važne uloge u intelektualnom, obrazovnom, kulturnom, društvenom i ekonomskom razvoju kontinenta, zemalja i zajednica kojima služe.

Dr. Ismet Ovčina i gosp. Bogić Rakočević, direktor crnogorske Nacionalne biblioteke, razgovarali su o saradnji između ovih dviju nacionalnih biblioteka, kao i o značaju međunarodne saradnje na novim projektima u skoroj budućnosti, kao nastavak dosadašnje uspješne saradnje.

Također, govorilo se i o saradnji sa nacionalnim bibliotekama u regionu i implementaciji odredaba Memoranduma, koji se odnose na razmjenu stručnjaka u oblasti bibliotekarstva, razmjeni bibliotečke građe, te izradi  projekata i aplikacija za projekte prekogranične saradnje i evropskih fondova.

Saradnja između NUBBiH i NBCG, kao i drugih nacionalnih biblioteka u regionu je realna potreba, i dobra mogućnost za realizaciju aktivnosti u svim segmentima bibliotečkog poslovanja koji proističu iz Memoranduma o saradnji, s obzirom na zajedničke interese i potrebu za profesionalnom kooperacijom, kroz saradnju i partnerstvo sa organizacijama koje dijele njihovu viziju i svrhu.