Printaj ovu stranu

Prof. Sanja Burić, prorektorica za umjetnost, kulturu i sport UNSA posjetila NUBBiH

24 Oktobar 2018 Novosti 1054 Views

24. oktobra 2018. godine, dr. Ismet Ovčina je, sa svojim saradnicama, ugostio prof. dr. Sanju Burić, vanrednog profesora Akademije scenskih umjetnosti i prorektoricu za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu.

Prilikom posjete Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, direktor dr. Ismet Ovčina je prorektoricu, prof. dr. Sanju Burić, detaljno upoznao sa resursima, aktivnostima i planovima Biblioteke, ali i sa problemima koji su posljedica još uvijek neriješenog pravno-finansijskog statusa ove institucije. Također, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, izrazio je veliko zadovoljstvo saradnjom sa Univerzitetom u Sarajevu i implementacijom aktivnosti Nacionalne i univerzitetske biblioteke, kao pridružene članice Univerziteta, ukazujući na ulogu i značaj izdavačke i bibliotečke djelatnosti u oblasti nauke i visokog obrazovanja, a posebno kada je u pitanju kvaliteta obrazovnog i istraživačkog procesa te nastavnog i naučno-istraživačkog rada kako studenata tako i nastavnog osoblja i saradnika.

Prorektorica, prof. dr. Sanja Burić je pokazala veliko interesovanje za nastavak saradnje sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine.

Jedna od tema sastanka bila je i realizacija projekta „ Izrada monografije Univerziteta u Sarajevu“ povodom 70 godina postojanja ove institucije. I u ovom projektu, prof. dr. Sanja Burić, izrazila je želju za saradnjom sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, koja je bila suizdavač i saradnik na prošlom ovakvom projektu 2010. godine prilikom realizacije i izdavanja publikacije povodom 60 godina postojanja i rada Univerziteta u Sarajevu „ Bibliografija univerzitetskih i naučnih publikacija 1949-2009.“.

 Dr. Ismet Ovčina, je novoizabranoj prorektorici, poklonio jedan broj aktuelnih izdanja NUBBiH, gdje je posebno značajan časopis „ Bosniaca“, koji izlazi jednom godišnje, te se u njemu objavljuju originalni, stručni i naučni radovi, kao i  sistematizirana građa od velikog značaja za obnovu kolekcije biblioteke i bibliotečku struku u cjelini.

 Od 2018. godine ovaj bosanskohercegovački bibliotečki časopis prihvaćen je za indeksiranje u bazu Emerging Sources Citation Index (ESCI),  novu bazu platforme Web of Science™.