Printaj ovu stranu

Pet biblioteka Tuzlanskog kantona potpisale ugovor o učlanjenju u COBISS.BH

19 Oktobar 2018 Novosti 791 Views

U Javnoj biblioteci „Alija Isaković“, Gradačac je 17. oktobra 2018. godine potpisan Ugovor o punopravnom članstvu u bibliotečko informacionom sistemu COBISS.BH sa pet biblioteka sa područja Tuzlanskog kantona.

Potpisivanju Ugovora su prisustvovali,  dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH,  Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke BiH, Dženana Tuzlak, redaktor uzajamnog kataloga COBISS.BH, mr. Enisa Žunić, rukovodilac matične službe NUB „Derviš Sušić“, Husein Kujraković, direktor Biblioteke „Alija Isaković“ Gradačac, Nevzeta Rustemović, direktorica Javne biblioteke Kladanj, Minela Ćosić, direktorica Javne biblioteke Lukavac, Mirza Ibrišimović, direktor Centra za kulturu i informisanje Srebrenik i Admir Muratović, Specijalne biblioteke Behram-beg, Tuzla.

U veoma konstruktivnoj  atmosferi dogovorene su dalje aktivnosti vezane za aktivno učešće biblioteka u sistemu COBISS.BH. Planirano je održavanje seminara za edukaciju bibliotekara iz Upotrebe programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond i Upotrebe programske opreme COBISS3/Katalogizacija – početni nivo.

Sa područja Tuzlanskog kantona u sistemu COBISS.BH aktivno učestvuju dvije biblioteke: Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla i Univerzitet u Tuzli.

Očekuje se da članstvo u sistemu COBISS.BH podrži nadležno ministarstvo Tuzlanskog kantona u vidu plaćanja licence za istovremene korisnike i edukaciju bibliotekara.