Printaj ovu stranu

Profesor emeritus Kemal Hanjalić posjetio NUBBiH

13 Septembar 2018 Novosti 842 Views

Profesor emeritus Kemal Hanjalić posjetio je 13. septembra 2018. godine Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine gdje je razgovarao sa direktorom dr Ismet Ovčinom i njegovim saradnicama.

 

Profesor Hanjalić je razgovarao sa direktorom dr Ismet Ovčinom i saradnicima o značaju akademske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i važnosti postojanja relevantnih, u svijetu priznatih baza podataka koje su neophodne akademskoj i naučnoj zajednici. Također, tema razgovora bila je i neminovna potreba za obnavljanjem i dopunjavanjem fonda prirodnih nauka.

Profesor Hanjalić je univerzitetski profesor i doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida. Rođen je 30. novembra 1939. godine u Sarajevu. Bio je dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu (1984-85), gradonačelnik Sarajeva (1985-87), član Izvršnog vijeća SR BiH (1987-91) i ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Bosne i Hercegovine (1991-93.). Predavač je na nekoliko svjetskih univerziteta i član ANU BiH od 1981. godine.

Naučna i stručna djelatnost profesora Hanjalića obuhvata fundamentalna i razvojna istraživanja, te primjene u oblasti termo-fluidnih nauka: razvoj matematskih modela i eksperimentalna istraživanja turbulentnog strujanja fluida, prenosa toplote, sagorijevanja i magneto-hiodrodinamike te simuliranje i optimizacija procesa i dijagnostička ispitivanja termotehničkih i termoenergetskih uređaja i postrojenja.

Prilikom ove posjete, dr Ismet Ovčina uručio je Zahvalnicu akademiku Hanjaliću koji je Biblioteci darovao jedan broj knjiga, koje su od velikog značaja za cjelokupnu akademsku i naučnu zajednicu, kojima je on autor, koautor i urednik.

Profesor Hanjalić je i danas donio vrijedno izdanje Biblioteci, koje će obogatiti fond građe koja se čuva u NUBBiH.