Queens Escorts Brooklyn Escorts Long island Escorts NYC Escorts bestnyescorts.com Manhattan Escorts
  • (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

„Status institucija kulture koje je osnovala Bosna i Hercegovina“

25 Oktobar 2013 Novosti 612 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUBBiH) u organizaciji ove Biblioteke održano je savjetovanje „Status institucija kulture koje je osnovala Bosna i Hercegovina“.

Savjetovanje je bilo namijenjeno predstavnicima sedam institucija kulture čiji status i stalni izvor finansiranja od kraja rata do danas nije riješen, ali i resornim institucijama svih nivoa vlasti u BiH.

Dr. Ismet Ovčina je otvorio skup i pozdravio prisutne te pročitao pismo podrške Adnana Džinde, šefa kabineta ministra kulture i sporta FBiH Salmira Kaplana, te usmene riječi ohrabrenja predstavnicima institucija kulture Sifeta Kukuruza, pomoćnika za visoko obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Adnan Zeković pozdravio je skup u ime ministra Damira Mašića i podsjetio da je ovo ministarstvo u zadnjih nekoliko godina jedan od rijetkih organa uprave koji pomaže ove institucije. U zadnjih pet godina Ministarstvo je oko tri miliona KM uložilo u njih, finansirajući različite naučne i druge projekte. Kao član Radne grupe Vlade FBiH kazao je da su se njeni članovi već dva puta sastali, ali da još nije ništa konkretno dogovoreno.


Predstavnici institucija kulture ponovili su teški položaj u kojem su se našli proteklih godina, bez osnivača i stalnog finansiranja zbog čega je mnogima rad doveden u pitanje. U mnogima od ovih hramova nauke i kulture uposlenici ne primaju već mjesecima plaće, dok se drugi bore s lošim uvjetima rada i nemogućnošću razvoja.


Direktor Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busuladžić naveo je da ovaj muzej nije na listi Radne grupe Vlade FBiH za izradu nacrta zakona za rješavanje problema institucija kulture. Razlog tome je, kazao je, što je prema određenim mišljenjima i internim dogovorima uvjet za rješavanje problema muzeja rješavanje pitanja ostalih institucija kulture na nižem nivou vlasti.

"Radna grupa je formirana i od njenih konkretnih rezultata, kao i rada Federalne vlade i Parlamenta FBiH ovisit će budućnost Zemaljskog muzeja - da li će on biti državna institucija ili ne", istaknuo je on.


Smatra da je današnji skup dobra prilika za akcentiranje problema u kojem su se ove institucije našle te da se daju određene sugestije i prijedlozi.


Direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH Sakib Pleh ponovio je više puta izrečeni stav da kada je u pitanju rješavanje statusa ove institucije on treba biti zadnja adresa koju o tome treba pitati.


"Da li će biblioteka biti na nivou mjesne zajednice Džidžikovac ili države BiH nije važno. Bit svega je da se riješi pitanje osnivača i statusno pitanje ovih institucija - samo da se zna ko će finansirati redovnu djelatnost biblioteke i izmirivati plaće zaposlenima", naglasio je on.


Direktor NUB-a BiH Ismet Ovčina ocjenjuje da je ovaj skup sublimiran odraz situacije ovih institucija i apel svim nadležnim u društvu da pokušaju riješiti ovaj problem.


"Potencirani su brojni problemi, a prvenstveno da su svih sedam institucija u teškoj finansijskoj i svakoj drugoj situaciji koja proizlazi iz neriješenog pravnog i finansijskog statusa.", naveo je.


Ovčina podvlači da je NUBBiH po svom statusu i onome što je dobila u osnivačkom aktu kao svoju obavezu  institucija kulture od državnog značaja.

"Ali, mi također cijenimo i podržavamo napor Vlade Federacije da riješi status ovih institucija. Nadamo se da ćemo i mi aktivno učestvovati u rješavanju problema. Cilj je da svi upremo u zajednička kola da bi se problem riješio. Jer stanje je vrlo teško, a krajem ove godine doći će se u još težu situaciju.

Direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipović podvlači da je ovo jedna od institucija koja se nije našla na spisku Radne grupe te da ih niko ni o čemu nije obavijestio.


"Očekivali smo da će nas neko kontaktirati i razgovarati s nama u vezi s ovim problemom, ali to se nije desilo. Pozvano je pet instuitucija vezano za rješavanje ovog problema u okviru Federacije BiH, dok su dvije institucije - Zemaljski muzej BiH i Kinoteka BiH ostavljene bez informacija i komunikacije bilo koje vrste. Tako da nemamo na šta pristati jer nam ništa nije ni ponuđeno", istaknula je ona.

O navedenim pitanjima podržavajući aktivnosti Radne grupe Vlade FBiH i značaj ovog Savjetovanja govorili su sa aspekta specifičnosti svojih institucija i Šejla Šehabović direkotrica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Strajo Krsmanović direktor Umjetničke galerije BiH. Među prisutnima su bili i Amra Avdagić predstavnica Akademija nauka i umjetnosti BiH, Ramiz Kadić predstavnik Grada Sarajeva,Alma Jusufbegović predstavnica Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo,Božana Kordić predstavnica Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, Dr. Jasna Jelisić politički savjetnik Šefa delegacije Evropske Unije u BiH, Vera Jovanović ekspert iz oblasti prava sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Helsinškom komitetu u BiH, te Ibrahim Spahić predsjednik Kulturnog foruma BiH, koji su svojim učešćem dali dodatni doprinos radu ovog savjetovanja.

Na kraju, doneseni su i zaključci, među kojima je posebno značajno sagledati trenutno stanje u ovim institucijama kulture poput dugovanja prema zaposlenicima, dobavljačima i sl., urgentno iznaći rješenje za zaostala dugovanja prema zaposlenima i materijalne troškove, te da se iznađe zakonsko rješenje za kontinuirani rad ovih institucija. Navedeni radovi sa zaključcima bit će naknadno autorizovani i objavljeni u Zborniku sa ovog savjetovanja. Sponzor ovog savjetovanja bio je BH TELECOM kome se ovom prilikom i zahvaljujemo.