• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Predavanje prof. Petera Hernona u NUBBiH

14 Oktobar 2014 Novosti 303 Views

Danas je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu, prof. Peter  Hernon (Graduate School of Library and Information Science, USA, Boston)  održao predavanje za bibliotekare, nastavnike i studente na temu: "Kvalitet usluga u američkim akademskim bibliotekama".

Na samom početku programa, prisutnima se obratio dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, pozdravio skup i poželio dobrodošlicu.

Prof. Hernon govorio  je o kvaliteti usluga za korisnike i  smjernicama kako i na koji način biti u korak sa novim izazovima u bibliotečko-informacijskoj oblasti. Njegova prezentacija je odgovorila na pitanja kako da akademske biblioteke  usklade svoje funkcioniranje sa misijom matične institucije. Istakao je važnost razvoja novih vještina i sposobnosti bibliotekara, a koje se tiču procesa digitalizacije, vještina komunikacije i vještina rješavanja problema. Međutim, da bi akademske biblioteke funkcionirale u skladu sa potrebama savremenih korisnika, neophodan je redovan i stabilan sistem finansiranja.

Predavanje je organizirala BAM - Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa  uz finansijsku pomoć Američke Ambasade u Sarajevu. Domaćin predavanja bila je Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. Prof. Hernon boravi u Sarajevu kao pozvani predavač 8. međunarodne konferencije BAM 2014 "Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja: Kvalitet usluga i standardi”.

Peter Hernon je među vodećim svjetskim  stručnjacima  iz oblasti evaluacije bibliotečkih usluga i menandžmenta biblioteka. Autor je više od 350 radova od kojih su 52 monografije. Njegovi radovi citirani su više od 5.000 puta. Dobitnik je nagrade ALA's Highsmith Award winner for the best book in library and information science za 1999. godinu (sa Ellen Altman)  i 2010 ABC-CLIO/Greenwood Award for Best Book in Library Literature.