• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Dr. Ismet Ovčina ponovo izabran za člana UO ISSN centra

05 Maj 2016 Novosti 396 Views

Krajem aprila održana je Generalna skupština Međunarodnog ISSN centra u Akademiji agrikulture Francuske u Parizu, gdje je izabran novi Upravni odbor. Tajnim glasanjem, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr Ismet Ovčina, ponovo je izabran za člana ovog Upravnog odbora.

Upravni odbor sastoji se od deset izabranih predstavnika zemalja članica i predstavnika UNESCO-a i Francuske. U novoizabranom Upravnom odboru zastupljene su sljedeće zemlje: Argentina, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kanada, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Tunis, Turska, Švedska i Velika Britanija.

Za predsjednika novog ISSN odbora izabran je Mr. Karl Debus Lopez, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država.

Na sastanku su također razmatrani izvještaji o radu ISSN mreže u periodu od 2014. do 2015. godine, kao i nova strategija rada za sljedeći vremenski period. U sklopu sastanka su održana i predavanja o organizacijskim i tehničkim pitanjima ISSN Međunarodnog ISSN centra. Teme su bile raznovrsne, a najviše se govorilo o bibliografskim metapodacima i evoluciji informacijskog sistema.

Međunarodni ISSN centar je autonomna međudržavna ustanova koja usklađuje rad međunarodne mreže za identifikaciju i dodjelu ISSN-a serijskim publikacijama i drugoj kontinuiranoj građi, osigurava zajedničke alate za sve zemlje članice, održava Registar ISSN-a.

ISSN (International Standard Serial Number) je međunarodni standardni broj za serijske publikacije kojim se ona imenuje nezavisno o zemlji izdavanja, jeziku ili pismu, učestalosti izlaženja, mediju. Međunarodnu mrežu čine Nacionalni centri 89 zemalja. ISSN Portal obuhvata više od 1.700.000 zapisa za serijske publikacije i drugu neomeđenu građu na svim medijima, a godišnje se povećava za više od 70.000 zapisa.

Bosna i Hercegovina je članica je ovog međunarodnog sistema od 1998. godine, a poslove Nacionalnog centra obavlja ISSN centar Bosne i Hercegovine koji je sastavni dio Nacionalne i univerzitetska biblioteke BiH u Sarajevu. Zbog svega navedenog, ponovni izbor direktora NUBBiH za člana ISSN upravnog odbora, je još jedno priznanje ISSN Centru BiH, NUBBiH, te i za samog dr Ismeta Ovčinu.

{gallery}ISSN_2016{/gallery}