• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Uručena literatura univerzitetskim bibliotekama

25 Februar 2016 Novosti 359 Views

U sklopu redovnih programa podrške izdavanju i otkupu referentne naučne literature,  visokoškolskih udžbenika, Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti dr.sc. Elvira Dilberović uručila je u srijedu, 24.02.2016. godine, u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, u Sarajevu, svim bibliotekama javnih univerziteta na području Federacije BiH komplete enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature.

Ovom događaju prisustvovali su pored Federalne ministrice obrazovanja i nauke dr. sc. Elvire Dilberović, i rektor Univerziteta u Tuzli i aktuelni predsjednik rektorske konferencije BiH, prof. dr. Enver Halilović, Prodekan za naučno- istraživački rad Univerziteta u Zenici, doc. dr. Samir Lemeš,  direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr. Ismet Ovčina, direktori univerzitetskih biblioteka iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i brojni gosti.

Riječ je o kontinuiranom projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kojim se želi dodatno poboljšati bibliotečki fond javnih visokoškolskih ustanova u FBiH, a ovaj put dodijeljeno je ukupno 1.380 primjeraka aktuelnih naučnih i referentnih izdanja, odnosno ukupno 154 različita naslova, za koje je Ministarstvo izdvojilo 25.000 KM.

„Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je prepoznalo ulogu i značaj izdavačke i bibliotečke djelatnosti u realiziranju složenih reformskih procesa u oblasti nauke i visokog obrazovanja. Tim više što biblioteke, kao istinske riznice informacija, posebno doprinose kvaliteti obrazovnog i istraživačkog procesa, kao i nastavnom i naučno-istraživačkom radu kako studenata tako i nastavnog osoblja i saradnika“, naglasila je ovom prilikom Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti dr.sc. Elvira Dilberović.

Također je upriličeno i potpisivanje Ugovora o nastavku funkcioniranja sistema "Registar načunih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u FBiH" između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (NUBBiH).

Ministarstvo će finansirati funkcioniranje Registra, odnosno redovno održavanje postojećeg hardwarea i softwarea u ukupnom godišnjem iznosu od 21.000 KM.

Direktor NUBBiH Ismet Ovčina informirao je da je u Registru do sada na području FBiH prijavljeno 2.090 naučnih radnika i istraživača, 128 organizacija te da je još 200 naučnih radnika u procesu priključivanja u Registar.

Navedeni projekti, istakao je Ovčina, doprinose promociji obrazovanja i nauke u cijeloj BiH, kao i razvoju društva baziranog na znanju.

Ministrica Dilberović je napomenula da je budžet Ministarstva u 2016. godini umanjen za milion KM te zato resurse koje imamo moramo pametno ulagati i imati projekte koji će biti vidljivi i koji će držati temelj društva koje će moći, do nekih boljih vremena, da se revitalizira na pravi način. Također, je izrazila  uvjerenje da će dodijeljena naučna i stručna literatura značajno obogatiti postojeći bibliotečki fond te da će doprinijeti razvoju, ne samo bibliotekarstva, već i istraživačke i naučne misli u FBiH i BiH.

Prof. dr. Enver Halilović zahvalio je i čestitao Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH i Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine na navedenim projektima, naglasivši značaj obrazovanja i kulture u razvoju svakog društva.

Na kraju, u ime NUBBiH, svih prisutnih, te u ime korisnika usluga biblioteke, dr. Ismet Ovčina,  još jednom se zahvalio Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, na čelu sa ministricom Elvirom Dilberović, za sveukupni angažman i podršku tokom protekle godine, koja je za NUBBIH značila opstanak, u nadi da će se ta podrška nastaviti i u 2016. godini u funkciji promocije obrazovanja i nauke, kao pokretačkih snaga razvoja društva baziranog na znanju, a današnji projekti su potvrda te vrlo uspješne saradnje.

Preuzeto: FENA, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH

{gallery}FMON_20160224{/gallery}