• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održani kursevi / tečaji COBISS3/Katalogizacija

15 Februar 2016 Novosti 386 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH je u tri termina od 15.-16. decembra 2015. od 17.-18. decembra 2015. godine i od 20.01 - 21.01.2016. godine, te u Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u terminu od 10.02.-11-02. 2016. godine održan kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija. 

Kurseve su vodile Nevenka Hajdarović i Dženana Tuzlak, instruktori iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, dok je mentor na prva dva kursa bila mr. Gordana Mazić.

Informacije iz medija o kursu u Mostaru:

Portal Nova sloboda

Portal Mostar-info

Spisak polaznika tečaja / kursa Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija

(15. - 16.12.2015. i 17.-18.12.2015.)

TERMIN: 15.12.2015  
Dženita Porić Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Hatidza Krilić Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Dragana Bogdanović Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Mira Novak Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Muamera Smajić Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Nadina Grebović-Lendo Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Jasminka Osmanbegović Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Senka Fejzović Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Biljana Zarić Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Anja Mastilović Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Adisa Žero Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
   
TERMIN: 17.12.2015  
Mirela Rožajac-Zulčić Pravni fakultet Sarajevo
Danka Stanišić Parlamentarna skupština BiH
Edina Fazlagić Parlamentarna skupština BiH
Alma Sarajlić Biblioteka Sarajeva
Ivana Teronić Oruč Pravni fakultet Sarajevo
Viktorija Martinčević-Huseinčehajić Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH
Emira Marić-Jašarević Biblioteka Sarajeva
Umihana Bavčić Biblioteka Sarajeva
Midhad Kurtović Biblioteka Sarajeva
Melisa Bihorac Biblioteka Sarajeva
Esma Bajraktarević-Rožman Biblioteka Sarajeva
Minela Đelmo Akademija nauka i umjetnosti BiH

Spisak polaznika tečaja / kursa Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija

(20. - 21.01.2016.)

Sanjin Šahović Arhitetkonski fakultet Sarajevo
Vahid Piralić  Filozofski fakultet Sarajevo
Jasminka Đuliman Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH
Elvira Poljak Filozofski fakultet Sarajevo
Emina Kešan Filozofski fakultet Sarajevo
Jasmina Šuvalija Filozofski fakultet Sarajevo
Sadžida Bjelak Filozofski fakultet Sarajevo
Beba Rašidović Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo
Leijla Džinić Građevinski fakultet Sarajevo
Edita Spahić Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Sadžida Kasapović Veterinarski fakultet Sarajevo

Spisak polaznika tečaja / kursa Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija

(10. - 11.02.2016 Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar)

Marija Smiljanić Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Sanja Ledić Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Ines Ovčar Narodna knjižnica HNŽ Mostar
Slađana Škoro Narodna biblioteka Mostar
Ljiljanka Šunje Pravni fakultet Sveučilišta u MOstaru
Edita Mulaosmanović Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar
Jasminka Trešnjo Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar

{gallery}C3_Mostar_photo{/gallery}