• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Profesor emeritus Tefko Saračević posjetio NUBBIH

23 Juni 2016 Novosti 313 Views

Profesor emeritus Tefko Saračević posjetio je 22. juna 2016.  godine Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine gdje je razgovarao sa direktorom dr. Ismet Ovčinom i njegovim saradnicama. Profesor Saračević se posebno interesovao o radu NUBBiH i uslovima u kojima ova prepoznatljiva institucija kulture, nauke i obrazovanja u BiH djeluje.

Dr. Ovčina je informisao prof. Saračevića o istorijatu ove institucije i njenom aktivnom djelovanju, uključujući i članstva i angažman u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama.

Profesor Saračević je rođen u Zagrebu. Nakon studija elektrotehnike na Univerzitetu u Zagrebu, otišao je u Sjedinjene Američke Države. Doktorirao je 1970. na području informacijskih znanosti na Case Western Reserve Univerzitetu u Cleveland-u. Na Rutgers Univerzitetu 1991. je dobio titulu Professor II (najviši akademski rank Rutgers Univerziteta), te postao profesor emeritus 2010. godine

Pored profesorske karijere, kao istraživač, dobijao je grantove od the National Science Foundation, National Institutes for Health, Department of Education, Council for Library Resources, the Rockefeller Foundation, UNESCO i drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija.

Član je mnogih asocijacija i učesnik raznih konferencija, među kojima izdvaja Zadarsku konferenciju “Libraries in the Digital Age (LIDA)”, te konferencije Udruženja bibliotečkih i informacijskih znanosti obrazovanja (Association for Library and Information Science Education), Američkog društva za informacijsku znanost i tehnologiju (American Society for Information Science and Technology) i ACM specijalna skupina za pronalaženje informacija  (ACM Special Interest Group on Information Retrieval).

Na kraju, direktor NUBBiH je zahvalio profesoru Saračeviću na njegovoj posjeti NUBBiH, te  darovao dva posljednja izdanja Biblioteke, « 70 godina postojanja i rada Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine » i zadnji broj prepoznatljivog bibliotečkog časopisa « Bosniaca », koji je indeksiran u EBSCO i CEEOL bazi.

Profesor Saračević je obećao da će već za sljedeći broj Bosniace napisati članak, te tako dati svoju potporu NUBBiH i bibliotekarstvu u Bosni i Hercegovini.