• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

KONFERENCIJA „Među kontekstima“

09 Januar 2017 Događaji 495 Views

KONFERENCIJA „Među kontekstima“ – istraživanja o medijima na njemačkom jeziku i novinarstvu u jugoistočnoj Evropi prije i poslije 1918., u eri digitalizacije

 

Univerzitet Tübingen iz Njemačke – Instituta za jugoistočnu povijest i geografiju, kojeg predstavlja Prof.dr. Carl Bethke i Austrijska biblioteka Sarajevo, koju predstavlja Prof. Dr. Vahidin Preljević i Prof. Florian Haderer, danas u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine organiziraju jednodnevnu Konferenciju pod nazivom „Među kontekstima“.

Učesnici Konferencije su eminentni profesori univerziteta: Carl Bethke, Tübingen; Mary Sparks, London; Florian Haderer, Beč; Stephen Kurz, Beč; Vahidin Preljević, Sarajevo; Alma Čović-Filipović, Sarajevo; Enes Omerović, Sarajevo; Mate Eichenseher, Tübingen; Stephanie Jug, Osijek; Matthäus Wehowski, Tübingen; Claudia Resch, Beč; Ivana Dautović, Sarajevo i Anja Mastilović, Sarajevo.

Otvarajući ovu Konferenciju, u svome pozdravnom govoru, Dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, je kazao: „Znakovita tema, odnosno, naslov Konferencije „Među kontekstima“ obećava historiografski, književni, kulturni, naučni ali i arhivski, odnosno bibliotečki osvrt na medije na njemačkom jeziku i novinarstvo u jugoistočnoj Evropi prije i poslije Prvog svjetskog rata.

Za očekivati je da će ova Konferencija doprinijeti razumijevanju onovremenog novinarstva i polučiti nove spoznaje o golemim mogućnostima naučno-istraživačkog rada kroz arhivske materijale, a posebno kroz pisane medije.“

Inače, na Konferenciji će biti prezentirani naučni radovi, koji su proizvod istraživanja štampanih medija na njemačkom jeziku u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, među kojima je „Bosnische Post“, (1884-1918), koje su izlazile u Sarajevu.

U historijskim novinama na njemačkom jeziku u istočnoj i jugoistočnoj Evropi ogledaju se interkulturalni susreti toga vremena, ali i transfer znanja, kapitala i roba.

Program Konferencije se odvija u četiri panela, koji se fokusiraju na različite regionalne i vremenske aspekte. Posebna pažnja pridaje se interkulturalnim odnosima.