• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Održana četiri tečaja/kursa Upotreba programske opreme COBISS3

15 Maj 2017 Novosti 412 Views

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH su od marta do maja 2017. godine održana četiri tečaja/kursa Upotreba programske opreme COBISS3.

1. UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA - NAPREDNI TEČAJ/KURS

Sarajevo, NUBBiH, 20.-24. mart 2017.

Tečaju/kursu je prisustvovalo 15 bibliotekara iz devet biblioteka članica sistema COBISS.BH: Arhitektonskog fakulteta UNSA (Sanjin Šahović), Filozofskog fakulteta UNSA (Vahid Piralić), Biblioteke Sarajeva (Esma Bajraktarević-RožmanMelisa BihoracRenata KapoMidhad Kurtović i Emira Marić-Jašarević), Gradske biblioteke Visoko (Amila Tekešinović), Opće biblioteke Zenica (Hana Sokolović), Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (Viktorija-Martinčević-HuseinčehajićAnja Mastilović i Azra Smajić), Parlamentarne skupštine BiH (Danka Stanišić), Pravnog fakulteta UNSA (Mirela Rožajac-Zulčić) i Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara (Jasminka Trešnjo).

Predmet tečaja bila je obrada različite vrste građe: elektronski izvori, kontinuirani izvori, integrativni izvori, neknjižna građa, štampane muzikalije, trodimenzionalni predmeti, članci i drugi sastavni dijelovi. Tečajem je obuhvaćeno vođenje bibliografija u sistemu COBISS, baza CORES, preuzimanje zapisa iz MARC21 i razrješavanje duplikata zapisa.

Voditeljice tečaja bile su Dženana Tuzlak i Adisa Žero. Mentorica tečaja bila je Andreja Kranjc-Vobovnik, instruktorica iz Instituta informacijskih znanosti u Mariboru (IZUM).

Kolegice Dženana Tuzlak i Adisa Žero su stekle licencu za instruktorice tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – napredni tečaj.


2. UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/POZAJMICA

Sarajevo, NUBBiH, 11.-13. april 2017.

Tečaj/kurs je prvenstveno bio namijenjen bibliotekarima iz biblioteka koje trebaju da uključe segment COBISS3/Pozajmica.

Kursu su prisustvovali bibliotekari iz jedanaest biblioteka članica sistema COBISS.BH: Muzičke akademije u Sarajevu (Anita Konjicija-Kovač), Biblioteke Sarajeva (Arijana Džemat-Pandžo i Samir Klinac), Gradske biblioteke Kakanj (Erna Veispahić), Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA (Edita Spahić), Veterinarskog fakulteta UNSA (Sadžida Kasapović), Opće biblioteke „Muhamed Kantardžić“ Breza (Ivona Cvjetković), Javne biblioteke Zavidovići (Amela Hodžić), Opće biblioteke Tešanj (Aida Huskić), Univerziteta u Travniku (Bojana Koroman), Nacionalne i univerzitetske biblioetke BiH (Adelaida Grabovica i Eltijana Elezović), i Narodne biblioteke Mostar (Anisa Husnić).

Voditeljica kursa je bila Merima Lendo, asistentica Azra Smajić, mentorica iz IZUM-a je bila instruktorica Tanja Žuran Putora.

Merima Lendo je stekla licencu za instruktoricu kursa/tečaja Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica.


3. UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA - POČETNI KURS

Sarajevo, NUBBiH, 17.-21. april 2017.

Kursu su prisustvovali bibliotekari iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (Teufik Osmanović i Stela Viteškić), Pedagoškog fakulteta UNSA (Nizama Hodžić), Šumarskog fakulteta UNSA (Ferida Bogućanin) i Biblioteke Sarajeva (Emira Kapetanović).

Voditeljica kursa je bila Nevenka Hajdarović, asistentice Dženana TuzlakAdisa Žero.


4. UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/PREUZIMANJE ZAPISA I FOND

Sarajevo, NUBBiH, 10.-12. maj 2017.

Kursu su prisustvovali bibliotekari iz Parlamentarne skupštine BiH (Elvisa Spahović-Kadrić), Šumarskog fakulteta UNSA (Ferida Bogućanin), Pedagoškog fakulteta UNSA (Nizama Hodžić) i Medicinskog fakulteta UNSA (Amra Redžepović).

Voditeljica kursa je bila Nevenka Hajdarović, asistentice Dženana TuzlakAdisa Žero i Mira Novak.

Od polaznika vođenje i organizacija tečajeva/kurseva su ocijenjeni najvećim ocjenama. 

{gallery}C3-2017{/gallery}