Queens Escorts Brooklyn Escorts Long island Escorts NYC Escorts bestnyescorts.com Manhattan Escorts
  • (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Pedagoški fakultet članica COBISS.BH

20 Decembar 2016 Novosti 639 Views

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 19. decembra 2016. godine, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH), dr. Ismet Ovčina, sa prof. dr.  Fatihom Destovićem, dekanom Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (PFUNSA), potpisao je Ugovor o punopravnom članstvu Biblioteke PFUNSA u bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH (Kooperativni bibliotečko-informacioni sistem BiH).

Na ovaj način, Biblioteka Pedagoškog fakulteta postala je 52. članica Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine (VIBBIH-a), a devetnaesta članica sistema sa Univerziteta u Sarajevu. 

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 1946. godine, a do 1969.  imao je status visoke škole. Godine 1999. upisana je prva generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju, da bi Akademija 2009. godine bila transformirana u Pedagoški fakultet. Od osnutka na ovoj akademskoj ustanovi diplomiralo je preko 11.000 studenata.

Biblioteka Pedagoškog fakulteta ima raznovrsnu građu iz različitih oblasti. Posjeduje oko 40.000 monografskih publikacija, magistarske radove i doktorske teze odbranjene na Fakultetu, izvjestan broj periodičnih publikacija i neknjižne građe.

Prostor Biblioteke, iako nedovoljan s obzirom na broj bibliotečkih jedinica, predstavlja prijatno mjesto za boravak i rad, a nastavnom osoblju i studentima je na raspolaganju čitaonica sa 20 čitalačkih mjesta.

Danas COBISS.BH sadrži oko 450.000 jedinica razne vrste građe (sadrži preko 2000 linkova do e-izvora, oko 450.000 knjiga, preko 15.000 članaka, oko 8.000 časopisa, CD/DVD-ova).

Sa jednog mjesta (www.cobiss.ba ) se može pristupiti informacijama u 50 biblioteka u Bosni i Hercegovini.

COBISS.BH je članica mreže nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema (Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Albanije, www.cobiss.net ).

Iz uzajamne baze COBISS.BH se može pristupiti nacionalnim bibliotečko-informacionim sistemima članica COBISS-Net-a i katalogu Kongresne biblioteke / Library of Congress u Wasingtonu (www.loc.gov ) i preuzimati zapise.

COBISS.BH je povezan sa informacionim sistemom o istraživačkoj djelatnosti u BiH (www.ecris.ba ) koji sadrži podatke o istraživačima, organizacijama, istraživačkim odjeljenjima i projektima.

Od oktobra 2016. godine COBISS.BH je dostupan i putem androida (http://m.cobiss.si/bh/opis.html.).

Potpisivanju Ugovora su prisustvovale i prodekanesa za nastavu i studentska pitanja Pedagoškog fakulteta, prof. dr. Merima Čaušević, Nevenka Hajdarović, rukovodilac ViBBiH-a (Virtualne biblioteke BiH), Dženana Tuzlak, redaktor kataloga COBIB.BH  i rukovodilac Odjeljenja bibliografije, Adisa Žero, bibliotekar i voditelj ISSN centra i Nizama Hodžić, bibliotekarka Pedagoškog fakulteta.

{gallery}PF_20161219{/gallery}