• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Radno-konsultativni sastanak Fondacije za bibliotečku djelatnost

15 Maj 2018 Novosti 339 Views

Povodom obilježavanja jubileja 10 godina postojanja Fondacije za bibliotečku djelatnost, u prostorijama Fondacije, održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika Fondacije ( predsjednik UO Edin Urjan Kukavica, članica UO Helena Lončar i stručni saradnici za ekonomska i pravna pitanja) sa predstavnicima određenog broja biblioteka ( Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, Opća biblioteka Zenica, Biblioteka Kantona Sarajevo, Kantonalna/Županijska biblioteka/knjižnica Mostar, Gradska biblioteka/knjižnica Livno, Gradska biblioteka Travnik, Gradska biblioteka Goražde i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH).

 

Nakon diskusije u kojoj su podjednako uzeli učešće svi prisutni/nazočni na sastanku, jednoglasno je dogovoreno da Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH kao centralna matična biblioteka na nivou Bosne i Hercegovine, što je i utvrđeno članom 31. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ( Službeni list RBiH, broj: 37/95), u ime svih prisutnih biblioteka kao i ostalih u FBiH, a koje apliciraju na Javni poziv Fondacije za dodjelu sredstava, uputi dopis Fondaciji a  isti će proslijediti Vladi FBiH, kojim će uvažiti sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Svi prisutni su istakli izuzetan značaj formiranja i djelovanja Fondacije za bibliotečku djelatnost (kao i Fondacije za izdavaštvo), te izrazili  nadu da će Fondacija nastaviti sa uspješnim djelovanjem i u narednom periodu, a na korist biblioteka i drugih institucija kulture i obrazovanja.

  2. Da se urgentno u Rebalansu Budžeta za 2018. godinu ili u najgorem slučaju u Budžetu za 2019. godinu vrati iznos sredstava Fondaciji u iznosu od 1.000.000,00 KM koliki je iznosio i 2008. godine ili isti uveća u 100% iznosu od onog koji je odobren u 2018. godini (330,000,00 KM);

  3. Da se obavežu bosansko-hercegovački izdavači na dostavljanje obaveznog primjerka NUB BiH na način kako je i predviđeno Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti te da oni koji ovo budu ignorisali ne mogu aplicirati na javni poziv za daljnja sredstva Fondacije;

  4. Da se dio sredstava koji se ostvaruje od igara na sreću (Lutrija BiH) preusmjeri na Fondaciju radi veće podrške bibliotečkoj i izdavačkoj djelatnosti u FBiH.