Printaj ovu stranu

IZMJENA I DOPUNA Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

17 Maj 2018 Novosti 342 Views

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

IZMJENU i DOPUNU

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

 

objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:

6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. 

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:

f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.