• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja UNSA Nova članica sistema COBISS.BH

03 Decembar 2018 Novosti 73 Views

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, iz Univerziteta u Sarajevu, postao je 61. članica sistema COBISS.BH.

Ugovor o punopravnom članstvu u sistemu COBISS.BH potpisali su, 22. novembra 2018. godine, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH dr. Ismet Ovčina i dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) prof. dr. Haris Alić.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja osnovan je 1963. godine. U sklopu fakulteta nalazi se biblioteka sa oko 10.000 knjiga, časopisa i neknjižne građe.

Uključenjem u sistem COBISS.BH biblioteka FASTO će imati mogućnost da automatizira cjelokupnu građu i učini je dostupnom studentima, naučno-nastavnom osoblju i širokom krugu korisnika.

Potpisivanju ugovora pisustvovali su i prodekani FASTO i rukovodilac i tim VIBBiH-a.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005