• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA 60. članica sistema COBISS.BH

14 Novembar 2018 Novosti 73 Views

Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (PPF), prof. dr. Muhamed Brka i direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, dr. Ismet Ovčina, potpisali su 13. 11. 2018. godine Ugovor o punopravnom članstvu biblioteke u bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.BH.

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA je 60. članica sistema COBISS.BH, a 19. fakultetska biblioteka Univerziteta u Sarajevu.

Fakultetska biblioteka posjeduje preko 11.000 bibliotečkih jedinica koje imaju stručni smještaj.

Fakultet je osnovan 1940. godine i smatra se najstarijom visokoškolskom institucijom u Bosni i Hercegovini.

Na Fakultetu su stekla diplomu 5272 inženjera poljoprivrede i prehrambene tehnologije, odbranjeno 230 doktorata i 375 magisterija.

Potpisivanju Ugovora prisustvovale su i Nevenka Hajdarović, rukovodilac Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine i Elvera Baralić, bibliotekarka PPF-a.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005