• (+387) 33 275 300
  • ured.direktora@nub.ba
  • Ponedjeljak - Petak
    07:30 - 18:00

Učenici iz Konjica posjetili NUBBiH

02 Novembar 2018 Novosti 82 Views

U četvrtak, 01. 11. 2018. godine, Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine su posjetili učenici „JU PRVE OSNOVNE ŠKOLE“ Konjic.

Cijeneći značaj Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, kao kulturne i obrazovne institucije, nastavni kadar ove škole je  izrazio želju da učenici njihove škole posjete ovu instituciju u okviru mjeseca knjige koji se obilježava kod nas i u svijetu.

Tom prilikom, učenicima je upriličeno  upoznavanje sa djelovanjem ove institucije, njenim ciljevima, zadacima, funkcijama, kao i servisima koje nudi svojim korisnicima,  posebno onog dijela koji se odnosi na rad sa korisnicima Biblioteke.

Omogućen je obilazak Centra za restauraciju i konzervaciju bibliotečke građe NUB BiH, ali i drugih segmenata ove institucije, prvenstveno mjesta njihovog interesovanja, kao što su opće čitaonice, Austrijska biblioteka/čitaonica, čitaonica za naučne radnike i kataloga, te jednog dijela prostora za smještaj bibliotečke građe.


LL

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BOSNE I HERCEGOVINE

 Zmaja od Bosne 8B  |  Univerzitetski kampus  |  71000 Sarajevo  |  Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275 300 | FAX: +387 33 218 431 | e-mail: ured.direktora@nub.ba
Broj računa: 3389002208261270 UniCredit Bank d.d. | ID broj: 4200260490005