Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) kao izdavač neprekidno djeluje od 1945. godine do danas i u tom periodu je izdala preko 120 publikacija.

Jedan od osnovnih zadataka i obaveza koje kao nacionalna biblioteka NUBBiH redovno obavlja još od 1945. godine, jeste izrada i objavljivanje bosanskohercegovačke tekuće i retrospektivne bibliografije publikacija – knjiga, periodike i članaka. Stoga, značajan dio izdavačkog opusa Biblioteke čine bibliografije bosanskohercegovačke produkcije.

Ciljevi izdavačke djelatnosti NUBBiH, u skladu sa njenim osnovnim funkcijama, su: 

• Trajni i što potpuniji uvid u bosanskohercegovačku izdavačko-štamparsku produkciju,

• Zaštita nacionalnog knjižnog fonda,

• Popularizacija Bosniake i fondova NUBBiH,

• Široka informiranost i dostupnost svjetskim informacionim izvorima,

• Razvoj, unapređenje i modernizacija bibliotečko - informacijske struke u BiH,

• Izobrazba stručnih bibliotečkih kadrova u BiH

Poslije rata, NUBBiH je svoju izdavačku djelatnost značajno unaprijedila i proširila.

Izdavačka djelatnost Biblioteke tog perioda obilježena je obimnijim, organiziranim i planskim radom i već prelazi obim od 60 izdatih publikacija najrazličitijeg sadržaja i nekoliko CD.

Presudna godina u razvoju izdavačke djelatnosti NUBBiH bila je 1996. koju je obilježilo izdavanje vlastitog časopisa BOSNIACA (do sada izdati brojevi od 1-13), kao i uspostavljanje dugoročnog izdavačkog programa koji se odvija u okviru četiri edicije:

• Bosanskohercegovačka bibliografija

• Memoria Bosniaca

Ova edicija podrazumijeva objavljivanje publikacija od značaja za dokumentarno naslijeđe BiH, za obnovu bh. kolekcija i biblioteka, kao i publikacija koje su važne za razvoj modernog bibliotečko-informacijskog sistema u BiH (BISBiH).

Pažnje vrijedni segmenti ove edicije su godišnjak NUBBiH Bosniaca (1996- ) koji je već duže vrijeme jedino stručno bibliotečko glasilo u nas i Reprint izdanja građe spasene iz Vijećnice - NUBBiH razorene 25./26.08. 1992

• Stručna bibliotečka literatura

Obuhvata izdavanje priručnika, udžbenika, referencne i slične literature koja je namijenjena bibliotekarima i studentima bibliotekarstva za pripremu polaganja stručnih i ispita na fakultetu. Ove publikacije također donose i informacije o dostignućima bibliotečke djelatnosti i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svijetu, koje su relevantne za razvoj BISBiH.

• Memoria Mundi

S obzirom na interdisciplinarni karakter bibliotečke djelatnosti, putem ove edicije NUBBiH želi omogućiti objavljivanje dokumenata i djela svjetskog značaja, i djela iz drugih oblasti.

Kao nominacijsko tijelo iz BiH za nagradu The Astrid Lindgren Memorial Award, Švedska od 2007. godine, NUBBiH u okviru ove edicije objavljuje i djela autora  bosanskohercegovačke dječije i književnosti za mlade koje je tokom tekuće godine nominirala za ovu nagradu. Do sada  predloženi književnici su: Bisera Alikadić (za 2008.), Nura Bazdulj-Hubijar i Šimo Ešić (za 2009), Mirsad Bećirbašić (za 2010.), Ljubica Ostojić (za 2011) i Ismet Bekrić.