Jedna od najstarijih karata u ovoj zbirci je Mercatorova (lat. mercatorem-trgovac) karta "Sclavonia, Croatia, Bosnia cum Dalmatia parte" (1590).

Poznati kartograf Mercator Gerardus rođen je u Rupelmondeu (današnja Belgija) 1512. godine. Rođeno ime mu je Gerard Kremer. Studirao je filozofiju i teologiju, ali se bavio i matematikom i astronomijom. Zavšio je Louvain Univerzitet (1552). Bio je geografičar i vodeći kartograf u 16. stoljeću.