U grafičkoj zbirci se sakupljaju, obrađuju, čuvaju i daju na korištenje: plakati, kalendari, razglednice, grafičke mape, katalozi izložbi, fotografije poznatih ličnosti, portreti i ostala neknjižna građa i refersna literatura iz oblasti umjetnosti.

Prema podacima iz ranijih publikacija, ova zbirka je imala oko 43.593 bibliotečkih jedinica (1980. godine). Do rata Zbirka je morala imati mnogo veći fond, ali je on skoro u potpunosti stradao. U toku rata prikupljana je građa, ali tek prelaskom u novu zgradu počinjemo formirati novu Zbirku. U tome nam pomažu i neke druge biblioteke i pojedinici šaljući nam razglednice i drugu građu. Izvjestan broj razglednica smo kupili, dok smo mali broj dobili kao obavezni primjerak. U novije vrijeme dobivamo razglednice na CD ROM-u. U cilju čuvanja i lakše dostupnosti našim korisnicima, u planu je digitalizacija starih razglednica.

Zbirka, između ostalog, sadrži i portret Mehmed-bega Ljubušaka (sarajevskog gradonačelnika i leksikografa), slika u ulju Romana Petrovića, te Envera Krupića „Pejzaž sa Une“, grafičke mape sa radovima bosansko-hercegovačkih grafičara, te stare razglednice Sarajeva i kulturno-historijskih spmenika (Austro-Ugarskog perioda), te ostalih gradova u Bosni i Hercegovini.

Od plakata naročito su vrijedni iz ratnog perioda i plakati koji se odnose na Nacionalnu i univerzitetsku bibiloteku Bosne i Hercegovine.