Preuzimanje: Obrazac za prijavu za pohađanje seminara / polaganje stručnog ispita

Stručni ispiti iz bibliotekarstva se polažu u skladu sa  Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i Pravilnikom o stručnim zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti. Ovi dokumenti su sastavni dio PROGRAMA za polaganje stručnih ispita u bibliotečkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini. (Sarajevo: NUBBiH, 1999.) i obezbijeđeni su svakom polazniku kurseva Bibliotečka pismenost i Informacijska pismenost.

Na osnovu važeće bibliotečke legislative i odluka Komisije za polaganje stručnih ispita, diplomirani bibliotekari i bibliotečki djelatnici koji su već položili stručni ispit u drugoj oblasti (državni ispit), polažu prema skraćenom, a svi ostali prema prema cjelovitom programu. Polaganjem stručnih ispita stiču se slijedeća stručna zvanja:

Bibliotekar (VSS), viši knjižničar (VŠS), knjižničar (SSS)

Rokovi: JUNI (ljetni); OKTOBAR (jesenji) i NOVEMBAR (zimski)

Literatura: Priručnici NUBBiH koje su polaznici dobili prilikom pohađanja Kurseva I i II i literatura iz Programa za polaganje stručnog ispita

Uvjeti: Odgovarajuća školska sprema: VSS, VŠS i SSS i jedna godina dana iskustva u radu na bibliotečkim poslovima u biblioteci

Način polaganja:

 • prema cjelovitom programu i
 • prema skraćenom programu

Cjelovit program podrazumijeva polaganje Općeg i Posebnog dijela . Opći dio podrazumijeva ispit „OSNOVE državnog i pravnog poretka BiH“, a posebni osam stručnih predmeta (vidi Program). Kandidati sa VSS koji polažu za zvanje BIBLIOTEKAR polažu i strani jezik po osobnom izboru. Prema ovome programu polažu svi kandidati koji nisu do sada polagali stručni/državni ispit ni u jednoj oblasti, niti su diplomirani bibliotekari i komparativisti.

Skraćeni program polaganja ispita odnosi se na:

Kandidate koji su diplomirani komparativisti i diplomirani bibliotekari. Oni polažu:

 • Opći dio (Osnove državnog i...)
 • Katalogizaciju
 • Klasifikaciju i
 • Strani jezik

Kandidate koji su u nekoj drugoj oblasti ranije položili stručni ispit i polažu razliku stručnih predmeta, to jest slijedeće:

 • Katalogizaciju
 • Klasifikaciju
 • Izrada i odbrana stručnog rada na predloženu temu kandidata uz pomoć mentora
 • Strani jezik – samo za VSS, to jest za zvanje BIBLIOTEKAR.

Viši knjižničari i knjižničari ne polažu strani jezik.

Predmeti i ispitivači

1. Opći dio:

 • Osnove državnog i pravnog poretka Bosne i Hercegovine - Lejla Saračević-Hasanagić, dipl.pravnik, stručni savjetnik
 • Poznavanje jednog stranog jezika (samo za zvanje bibliotekar, VSS):
  • Engleski jezik - prof. Zdravka Karaica
  • Francuski jezik - prof. Mirza Mejdanija
  • Njemački jezik - prof. Zora Legat
  • Ruski jezik - prof. Arzija Jusić
  • Arapski - prof. Dželila Babović

2. Posebni dio:

 • Historija pisma, knjige i biblioteka - mr. Muamera Smajić
 • Bibliotečko poslovanje i organizacija biblioteka - mr. sci. Biljana Zarić, viši bibliotekar
 • Katalogizacija i formalni katalozi - Hatidža Krilić, viši bibliotekar
 • Klasifikacija i stvarni katalozi - stručni i predmetni - Nevenka Hajdarović, bibl. savjetnik
 • Bibliografija - Dženana Tuzlak, viši biblotekar
 • Informacijska služba u bibliotekama - mr. Merima Lendo
 • Informatizacija bibliotečke djelatnosti - mr. sci. Nadina Grebović-Lendo
 • Zaštita i čuvanje bibliotečke građe - mr. Sonja Polimac, viši bibliotekar

3. Izrada stručnog rada sa temama iz bibliotečko-informacijske djelatnosti i prakse