Program za polaganje stručnih ispitaProgram permanentnog obrazovanja bibliotekara u obuhvata  kurseve, seminare i radionice iz 5 tematskih cjelina.

Program za polaganje stručnih ispita u bibliotečkoj djelatnosti u BiH - preuzmi ovdje

Tematske cjeline:

 • Trening trenera - obuka predavača
 • Obrazovanje korisnika
 • Bibliotečka pismenost
 • Informacijska pismenost
 • Informatizacija biblioteka u BiH (edukacija u pripremi)

Trening trenera se održava dva puta godišnje na početku godine i predstavlja pripremu trenera za održavanje godišnje obuke

Obrazovanje korisnika se sprovodi tokom čitave godine i sastoji se u demonstraciji i obuci za korištenje baza podataka u NUBBiH

Kurs I - BIBLIOTEČKA PISMENOST

Bibliotečka pismenost je kurs iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja i vještina i priprema je za polaganje stručnih ispita. Održava se jedanput godišnje, u februaru ili martu. Traje 4 dana, tj. 32 sata. Radi se u grupama po 12-19 polaznika. Polaznicima je obezbijeđena oprema, literatura, osvježenje. Cijena kursa je 250,00 KM.

Za dodatne informacije kontakt osoba Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predmeti i teme:

DOKUMENTARNO KULTURNO NASLIJEĐE

 • Historija i razvoj pisma
 • Historija knjige. Rukopisna knjiga
 • Razvoj štampe. Štampana knjiga
 • Historija biblioteka

BIBLIOTEČKO POSLOVANJE

 • organizacija rada u javnim, školskim, fakultetskim i specijalnim bibliotekama
 • organizacija i izgradnja kolekcija u bibliotekama
 • tehnologija rada u bibliotekama
 • prostor i oprema biblioteka
 • stručni kadar
 • korisnici i korištenje biblioteka
 • otvoreni pristup informacijama i kolekcijama
 • nabavka bibliotečke građe ciljevi, metode, kriteriji nabavne politike u izgradnji i razvoju bibliotečkih kolekcija
 • pročišćavanje fondova
 • bibliotečka statistika
 • bibliotečka politika
 • zakonodavstvo i standardizacija u bibliotečkoj djelatnosti

UNIVERZALNA BIBLIOGRAFSKA KONTROLA

 • uvod u bibliografiju i osnove bibliografije
 • metodologija bibliografskog rada
 • bibliografija na Internetu
 • bibliografija Bosne i Hercegovine

KATALOGIZACIJA

 • uvod u formalnu obradu bibliotečke građe
 • vrste i oblici kataloga
 • međunarodni standardi za bibliografski opis svih oblika publikacija (ISBD)
 • ISBN, ISMN, ISSN, CIP
 • bibliotečki softveri
 • praktični rad - vježbe

INTELEKTUALNA SLOBODA U BIBLIOTEKAMA

 • Uvod i osnovi intelektualne slobode
 • Principi i dokumenti intelektualne slobode

Kurs II - INFORMACIJSKA PISMENOST

Informacijska pismenost je kurs iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja i vještina i priprema je za polaganje stručnih ispita. Održava se jedanput godišnje, u martu ili aprilu. Traje 4 dana, tj. 32 sata. Radi se u grupama po 12-19 polaznika. Polaznicima je obezbijeđena oprema, literatura, osvježenje. Cijena kursa je 250,00 KM.

Za dodatne informacije kontakt osoba Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predmeti i teme:

KLASIFIKACIJA - SADRŽAJNA OBRADA PUBLIKACIJA

 • Svjetski klasifikacijski sistemi
 • Univerzalna Decimalna Klasifikacija (UDC)

Tezaurusi

 • Međunarodne organizacije za klasifikaciju i standardizaciju (IFLA, FID, ISO, UNESCO)
 • Praktični rad - vježbe

INFORMACIJSKA SLUŽBA U BIBLIOTEKAMA

 • Informacijske usluge i rad s korisnicima
 • izvori informacija
 • baze podataka

INFORMATIZACIJA BIBLIOTEČKE DJELATNOSTI

 • kompjuterska pismenost
 • informacijska pismenost, internet...
 • razvoj kompjuteriziranih bibliotečkih mreža u svijetu i u BiH

ZAŠTITA I ČUVANJE BIBLIOTEČKE GRAĐE

 • materijali, tehnologije i metode zaštite i čuvanja bibliotečke građe
 • zaštita i restauracija bibliotečkog materijala

INTELEKTUALNA SLOBODA

 • bibliotečka politika temeljena na principima intelektualne slobode i otvoreni pristup

Nakon završenih kurseva polaznicima se uručuje certifikat od NUBBiH.