Predavači, konsultanti, asistenti, demonstratori koji su do sada učestvovali u sprovođenju programa permanentnog obrazovanja bibliotekara BiH i predmeti

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

 • Mr. Đurđević-Alidžanović Zijada, klasifikacija
 • Fejzović Senka, katalogizacija
 • Filipović Vesna, periodika
 • Hajdarović Nevenka, klasifikacija
 • Karaica Zdravka, informacijska služba u bibliotekama
 • Krilić Hatidža, katalogizacija
 • Lalić Amela, katalogizacija
 • Mr. Polimac Sonja,  zaštita i čuvanje bibliotečkog materijala
 • Mr. Rešidbegović Amra, intelektualna sloboda; kulturno naslijeđe
 • Smajić Muamera, specijalne zbirke
 • Zarić Biljana, klasifikacija

Filozofski fakultet u Sarajevu - Katedra za komparativnu književnost i bibliotelarstvo

 • Dr. Hadžiosmanović Lamija, bibliotečka pismenost-historija biblioteka

Ostale institucije i saradnici u obrazovanju iz BiH i inozemstva

 • Dr. Ambrožič Melita, NUK, Ljubljana, Slovenija, fakultetske biblioteke
 • Brunac Dajana, Gradska knjižnica Zadar; Rad sa djecom i omladinom
 • Dr. Butina Ingrit, Nacionalna biblioteka za nauku i medicinu, Danska, informatika
 • Mr. Ana Gerc, Stomatološki fakultet, Sarajevo, informatizacija biblioteka
 • Dr. Horvat Aleksandra, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska, intelektualna sloboda
 • Hrenovica Muhamed-Zlatan, Biblioteka grada Sarajeva, javne biblioteke
 • Mr. Karun Breda, NUK Ljubljana, Slovenija, razvoj biblioteka
 • Karuza Vesna, Gradska knjižnica Zadar, Rad sa djecom i omladinom
 • Košuta Tatjana, Stomatološki fakultet Sarajevo; specijalne i fakultetske biblioteke
 • Madacki Saša, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, informatizacija biblioteka
 • Mihaliček Mubera, bibl. savjetnik, Sarajevo, bibliotečko poslovanje
 • Dr. Novljan Silva, NUK Ljubljana, Slovenija; Informacijska pismenost
 • Njuhović Azemina, Ministarstvo za nauku i obrazovanje Kantona Sarajevo; kompjuterska  pismenost
 • Mr. Dino Pobrić, PBG Sarajevo, bibliotečki softveri
 • Dr. Lyn Robinson, City University, London; Nove tehnologije
 • Mr. Polona Vilar, NUK Ljubljana, Slovenija; Informacijska pismenost
 • Saračević-Hasanagić Lejla, F. Ministarstvo obrazovanja; osnove državnog i pravnog poretka BiH
 • Sotirov-Đukić Vaska, Biblioteka grada Sarajeva, Zavičajna zbirka
 • Dr. Aleksandra Vraneš, Filozofski fakultet Beograd, SiCG; UBK
 • Werner Stephan, Univerzitetska biblioteka Frankfurt, Njemačka; Digitalne biblioteke