Obrazovni centar NUBBiH

CJELOŽIVOTNO UČENJE
PERMANENTNO OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE BIBLIOTEKARA U RADU


Sala za edukaciju NUBBiHObrazovanje bibliotekara u Bosni i Hercegovini se od 1952. godine sprovodilo u formi predavanja, konferencija, stručnih savjetovanja i ispita koje su organizirali Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Društvo bibliotekara BiH. Danas  se ovo obrazovanje izvodi na dva nivoa:

 • formalno obrazovanje, četvorogodišnji studij  na Filozofskom fakultetu u Sarajevu – Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo i
 • permanentno obrazovanje, koje u vidu kurseva i stručnih ispita sprovodi Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) u Centru za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH.

ZNAČAJ

Permanentno obrazovanje ima posebnu važnost za bibliotečko-informacijsku djelatnost u nas, s obzirom na složenost modernih bibliotečko-informacijskih i komunikacijskih zahtjeva sa jedne, i uništen, izmijenjen, nedostatan i nedovoljno informatički i stručno obrazovan kadar sa druge strane.Za ovaj vid obrazovanja brine se Centar za permanentno obrazovanje bibliotekara BiH pri  NUBBiH čije je  osnivanje 2000. godine označilo  veliki korak naprijed i novu eru na tom polju. Centar je ustanovilo Otvoreno društvo iz Budimpešte i on djeluje na osnovu međunarodnog programa unutar mreže srodnih centara Jugoistočne Evrope.

CILJEVI

Glavni cilj permanentnog obrazovanja koje sprovodi ovaj Centar je osposobljavanje zatečenog i kadra koji se zapošljava u biblioteke za propisno, stručno, savremeno i kvalitetno obavljanje:

 • osnovnih poslova u bibliotečko-informacijskoj oblasti i priprema za polaganje stručnih ispita
 • složenih  stručnih poslova i
 • posebnih, specijalnih stručnih poslova.

MISIJA

Inicirati i ostvarivati permanentno obrazovanje bibliotekara kao sastavni dio cjeloživotnog učenja.

OSNOVNI PRINCIPI

Osnovni principi za koje se u svom Programu permanentnog obrazovanja bibliotekara Centar zalaže i sprovodi su:

primjena novih tehnologija i bibliotečko-informacijskih dostignića u radu,

 • otvoren i slobodan pristup informacijama i kolekcijama,
 • poštivanje ljudskih prava,
 • intelektualna sloboda,
 • saradnja na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou

METODE I STRUKTURA OBUKE

Strategija permanentnog obrazovanja koju sprovodi Centar zasniva se na savremenim bibliotečko-informacijskim tehnologijama, metodama i dobro obučenim instruktorima. Strukturu tako pripremljene obuke čine:

 • predavanja
 • vježbe
 • grupni rad
 • demonstracije
 • kompjuterski rad
 • laboratorijski rad
 • prezentacije
 • promocije
 • stručni obilasci i posjete
 • razgovori

SADRŽAJ PERMANENTNOG OBRAZOVANJA BIBLIOTEKARA

Permanentno obrazovanje bibliotekara obuhvata:

 • obuku iz osnovnog bibliotečko-informacijskog znanja, koja se sprovodi iz devet temeljnih predmeta i
 • naprednu obuku (kurseve) o trendovima, izmjenama i dostignućima  u bibliotečko-informacijskoj oblasti

Obuka ima oblik kurseva, seminara, radionica, seminara za male grupe.

Kontakt osobe:

mr.sci. Zijada Đurđević-Alidžanović, viši bibliotekar

Telefon: +387 33 275-348

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Hatidža Krilić, viši bibliotekar

Telefon: +387 33 275-331

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.