PRIRUČNIK kalendara Bošnjaka

PRIRUČNIK kalendara Bošnjaka


PRIRUČNIK kalendara Bošnjaka : za prijestupnu godinu : sa kalendarom svijeh vjerozakona u zemlji, listovima za bilješke, tablicama i tarifama za pisarničke poslove (1892-1902)

Priručnik je izlazio kao prilog uz kalendar Bošnjak. Od 1893. naslov mijenja u Priručnik Bošnjaka za prostu godinu sa listovima za bilješke, tablicama i tarifama za pisarničke poslove. Izlazio je jednom u godini u Sarajevu, izdanjem Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine.