BOSANSKA vila

BOSANSKA vila


BOSANSKA vila : list za zabavu, pouku i književnost (1885/86-1914)

Prvi urednik i izdavač lista je Božidar Nikašinović. U osmišljavanju lista su pomogli Nikola Šumonja, Nikola Kašiković i Stevo Kaluđerčić. Pored Nikašinovića, izdavač je i Prosveta. Izlazila je od 1885/86. do 1914. godine.

Bosanska vila štampala se u Sarajevu, u štampariji Spindlera i Lesnera. Izlazila je dva puta mjesečno, dok je u 1892. i 1908. izlazila tri puta mjesečno. Nova serija počinje izlaziti 1944. godine.