La ALBORADA

La ALBORADA


La ALBORADA : periodico instruktivio-literario : Organ del Judaismo de Bosna e Hercegovina = Zora : prosvjetiteljsko-literarni list  (1900-1901)

La Alborada je izlazila sedmično od 1900. do 1901. godine.  Izašlo je trideset brojeva. Tekstovi su bili na jevrejsko-španjolskom (ladino) i hebrejskom jeziku. Korišteno je kvadratno hebrejsko i raši pismo.

Odgovorni urednik lista je bio Elias E. Kajon, a urednik Abraham A. Kapon. List se izdavao i štampao u Sarajevu. Izdavač je bio  Daniel A. Kajon, te se kod njega i štampao.