Zaštita dokumentarnog naslijeđa

Zaštita dokumentarnog naslijeđa


Zaštita dokumentarnog naslijeđa : vodič za standarde, preporučenu praksu i priručnike o čuvanju dokumenata svih vrsta

Prijevod djela: Safeguarding the documentary heritage

Prevela Suzana Tihi-Babić

Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine

ISBN 978-9958-500-42-8

COBISS.BH-ID 17631238